BOŚ Bank EKOkonto oszczędnościowe

Posiadacze EKOkont oszczędnościowych w BOŚ Banku korzystają z promocyjnego, podwyższonego oprocentowania depozytów.

Warunki ogólne

Maksymalne oprocentowanie
6,00%
Dodatkowe warunki lub ograniczenia
Tak
Pozostałe stawki oprocentowania
4%
Obowiązek posiadania konta osobistego
Nie

Parametry konta

Bank
BOŚ Bank
Rachunek
EKOkonto Oszczędnościowe
Obowiązek posiadania konta osobistego
Nie
Maksymalne oprocentowanie
6,00%
w promocji do 31.10.2022 r. dla kwot do 1 mln zł
Pozostałe stawki oprocentowania
4%
w promocji do 31.10.2022 r. dla nadwyżki salda ponad 1 mln zł: 4%; od 1.11.2022 r., standardowe, zgodne z tabelą oprocentowania obowiązującą w dniu zakończenia promocji
Przelewy/wypłaty z rachunku
bezpłatny jeden przelew miesięcznie
10 zł przelew wewnętrzny, 12 zł przelew zewnętrzny
Uwagi/ ograniczenia

W BOŚ Banku obowiązuje promocja, w której oprocentowanie EKOkont oszczędnościowych zostało podniesione. Bank nie wymaga spełniania żadnych dodatkowych warunków, promocyjne warunki obowiązują na rachunkach wszystkich klientów. W promocji stosowane są dwie stawki oprocentownia - wyższa obowiązuje dla kwot do 1 mln zł.

Z EKOkonta oszczędnościowego w BOŚ Banku można raz w miesiącu zlecić darmowy przelew środków. Kolejne takie operacje są już płatne. Stawka jest nieco wyższa od średniej rynkowej i dodatkowo zróżnicowana w zależności od tego, czy jest to przelew wewnętrzny, czy do innego banku.

Podstawowe informacje o BOŚ

Bank Ochrony Środowiska S.A. to polski bank obecny na rynku finansowym od 1991 roku. Specjalizuje się w finasowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska. Od początku swojej działalności BOŚ sfinansował inwestycje proekologiczne na łączną kwotę blisko 25 mld zł. Oferuje bankowość detaliczną, korporacyjną, inwestycyjną oraz inne usługi finansowe.

Bank Ochrony Środowiska jest spółką dominującą w Grupie Kapitałowej BOŚ, do której należą spółki zależne: Dom Maklerski BOŚ S.A. i BOŚ Leasing - Eko Profit S.A. Od 1997 r. Akcje BOŚ są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.