Citi Handlowy Konto SuperOszczędnościowe

Konto SuperOszczędnościowe w Citi Handlowym zapewnia wysokie oprocentowanie części środków. Bank może jednak w ogóle nie naliczyć odsetek i dodatkowo pobrać miesięczną opłatę za prowadzenie rachunku.

Warunki ogólne

Maksymalne oprocentowanie
6,00%
Dodatkowe warunki lub ograniczenia
Tak
Pozostałe stawki oprocentowania
3,0%
Obowiązek posiadania konta osobistego
Tak

Parametry konta

Bank
Citi Handlowy
Rachunek
Konto SuperOszczędnościowe
Obowiązek posiadania konta osobistego
Tak
Maksymalne oprocentowanie
6,00%
dla kwot do 20 tys. zł
Pozostałe stawki oprocentowania
3,0%
3,0% nadwyżka ponad 20 tys. zł
Przelewy/wypłaty z rachunku
bezpłatny jeden przelew i jedna wypłata gotówki miesięcznie
inne 10 zł
Uwagi/ ograniczenia
brak oprocentowania w miesiącu, w którym nastąpi wypłata z konta; warunkowa opłata 15 zł/mies. za prowadzenie rachunku; z opłaty zwalnia wpływ min. 3000 zł wynagrodzenia na ROR w Citi Handlowym

Cennik Citi Handlowego przewiduje dwie stawki oprocentowania środków na Koncie SuperOszczędnościowym. Wyższą stosuje się do kwot nie przekraczających wskazanego progu. Jednak jest i dodatkowy, bardzo niekorzystny dla klientów warunek. W miesiącu, w którym posiadacz konta chociaż raz podejmie z niego pieniądze, odsetki nie będą naliczane.

Citi Handlowy pobiera też – na szczęście warunkowo – opłatę za prowadzenie Konta SuperOszczędnościowego w wysokości 15 zł miesięcznie. Żeby jej uniknąć, należy co miesiąc zapewnić min. 3000 zł wpływu z tytułu wynagrodzenia na ROR w Citi Handlowym. To kolejne nietypowe rozwiązanie, bo standardem rynkowym jest brak opłat za prowadzenie rachunków oszczędnościowych.

Bank umożliwia jedną darmową wypłatę gotówki i jeden darmowy przelew z konta, kolejne takie operacje są już obciążone prowizją. Jej wysokość nie odbiega od średniej rynkowej.

Podstawowe informacje o Citi Handlowym

Citi Handlowy powstał w 2001 r. z połączenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. Jest częścią grupy Citi, prowadzącej około 200 milionów rachunków i działającej w ponad 160 krajach i jurysdykcjach. Citi obsługuje klientów indywidualnych, korporacyjnych, rządowych i instytucjonalnych zapewniając  im produkty i usługi finansowe w zakresie bankowości detalicznej, bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, usług maklerskich, bankowości transakcyjnej oraz zarządzania majątkiem.