EKO Pożyczka/ Portfel Zapasowy BOŚ Bank

Maksymalna kwota kredytu gotówkowego na dowolny cel w BOŚ to 50 tys. zł. Kredyt jest udzielany na okres nie przekraczający 5 lat. Oprocentowanie kredytów zaciąganych na okres do 3 lat jest stałe, zaś kredytów na dłuższe okresy – zmienne i oparte na WIBOR 6M.

Warunki ogólne

Maksymalna kwota
50 tys. zł
Wysokość raty
Oprocentowanie
7,40% lub 10,84%
RRSO
11,15%

Parametry konta

Oprocentowanie
7,40% lub 10,84%
stawka dla kredytów bez upezpieczenia; oprocentowane stałe dla kredytów do 3 lat, zmienne (WIBOR 6M + 6 p.p) dla kredytów powyżej 3 lat
Prowizja
3%
Maksymalna kwota
50 tys. zł
Maksymalna okres spłaty
5 lat
Kalkulator raty kredytu
brak
RRSO
11,15%

RRSO dla przykładu reprezentatywnego

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 11,15%, przy założeniu, że całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 18 370,00 zł, całkowita kwota do zapłaty to 23 374,64 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości 9,26%, które składa się z aktualnej stopy bazowej WIBOR 6 M (z dnia 25.01.2022 r. równej 3,26%), powiększonej o marżę 6,00 p. p., całkowity koszt pożyczki wynosi 5 004,64 zł (w tym: prowizja kredytowana w wysokości 3,00%, tj. 551,10 zł, oraz odsetki w wysokości 4 453,54  zł), pożyczka spłacana w 56 równych ratach w wysokości 417,40 zł, ostatnia rata korygująca w wysokości 417,64 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 25.01.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Kalkulator kredytowy na stronie BOŚ

Na stronie internetowej BOŚ nie ma kalkulatora kredytowego, który pozwalałby oszacować koszty kredytu dla wybranej kwoty i okresu spłaty.

Jak zaciągnąć kredyt gotówkowy w BOŚ

Klient BOŚ, również nowy, ma możliwość złożenia wniosku kredytowego w placówce banku, za pośrednictwem strony www banku, a także przy udziale partnera banku. Wybierając proces częściowo zdalny, klient inicjuje go na stronie internetowej banku, gdzie może skorzystać z formularza kontaktowego i pozostawić w nim dane kontaktowe, a dla wybranych produktów – z aktywnego wniosku kredytowego. Obecnie bank wykorzystuje głównie proces z zastosowaniem formularza kontaktowego. Następnie bank kontaktuje się z klientem, najczęściej telefonicznie.

Zawarcie umowy kredytowej odbywa się we wybranym przez klienta oddziale banku. Przed podpisaniem umowy kredytowej następuje identyfikacja i potwierdzenie danych klienta, które zostały pozyskane telefonicznie.  Klient również przedkłada oryginały dokumentów wymaganych do zawarcia umowy.

Podstawowe informacje o BOŚ

Bank Ochrony Środowiska S.A. to polski bank obecny na rynku finansowym od 1991 roku. Specjalizuje się w finasowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska. Od początku swojej działalności BOŚ sfinansował inwestycje proekologiczne na łączną kwotę blisko 25 mld zł. Oferuje bankowość detaliczną, korporacyjną, inwestycyjną oraz inne usługi finansowe.

Bank Ochrony Środowiska jest spółką dominującą w Grupie Kapitałowej BOŚ, do której należą spółki zależne: Dom Maklerski BOŚ S.A. i BOŚ Leasing - Eko Profit S.A. Od 1997 r. Akcje BOŚ są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Inne produkty Boś Bank :