Jak działa leasing dla firm?

Aleksander Jagiełło
Aleksander Jagiełło
REDAKTOR Artykuł: 18.03.2022, Aktualizacja 04.05.2022

Zakup nowego samochodu czy maszyny wiąże się ze sporymi wydatkami. Będą one większe, gdy trzeba kupić kilka pojazdów czy urządzeń, które pozwolą na prowadzenie działalności gospodarczej. Wiele podmiotów nie dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi, które mogą przeznaczyć na inwestycje. Wówczas skorzystać trzeba z zewnętrznego finansowania, co obejmuje kredyt dla firm, jak i też leasing. O ile w bankach można uzyskać środki finansowe, które można przeznaczyć na konkretny cel, o tyle leasing samochodów dla firm działa podobnie do wynajmu. W zamian za regularne opłacanie rat można korzystać z konkretnych przedmiotów, co najczęściej obejmuje pojazdy.

Jak działa leasing dla firm?

Jednak z wykorzystaniem leasingu można sfinansować również:

 • różnego typy maszyny;
 • sprzęt komputerowy;
 • urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności.

Do zalet, które ma leasing dla nowo otwartych firm, można zaliczyć również to, że możliwe jest optymalizowanie finansowania działalności gospodarczej. Nie trzeba sięgać po środki własne. Nie trzeba starać się, o często trudny do uzyskania dla nowych podmiotów, kredyt. Dodatkowo można optymalizować, także obciążenia podatkowe.

Jak działa i co to jest leasing dla firm?

Zanim podejmie się decyzję, aby wykorzystać, choćby leasing samochodu dla firm, warto dokładnie sprawdzić, co jest w stanie zapewnić. Zatem jest to taki rodzaj stosunków cywilnoprawnych, które zachodzą pomiędzy korzystającym z przedmiotu, a finansującym go. Zawarta umowa pozwala korzystać przez określony czas między innymi z pojazdu. Taka dzierżawa wiąże się z koniecznością regularnego uiszczania opłat. Do zalet takiej formy finansowania można zaliczyć między innymi to, że leasing dla firm jednoosobowych może obejmować szeroki zakres przedmiotów.

Umowa leasingowa może dotyczyć:

 • obiektów konsumpcyjnych;
 • obiektów inwestycyjnych;
 • nieruchomości.

Wiedząc, co to jest leasing, można skupić się na wyszukaniu ofert, które spełnią indywidualne oczekiwania. Podjęcie dobrych decyzji wymaga zapoznania się z tym, co są w stanie zapewnić różne firmy specjalizujące się w finansowaniu konkretnych przedmiotów. Jednak analiza powinna dotyczyć, także innych produktów finansowych. Zdarza się, że lepszym rozwiązaniem dla konkretnego podmiotu będą kredyty na start firmy. Z drugiej strony trudności w uzyskaniu środków finansowych w banku mogą sprawić, że leasing dla nowych firm będzie jedynym dostępnym rozwiązaniem. Wiele zależy od konkretnej sytuacji, w której znajduje się przedsiębiorstwo. Pod uwagę należy brać, także czas,
w którym można uzyskać finansowanie.

Z reguły leasing auta dla firm jest związany z mniejszą ilością formalności. Banki stawiają znacznie większe wymagania dotyczące między innymi sytuacji finansowej. Czas działania przedsiębiorstwa na rynku, także wpływa na możliwość pozyskania pieniędzy na konkretny cel. Natomiast dokumenty do leasingu nie muszą być dostarczone w tak dużej ilości, jak ma to miejsce w bankach. Zatem skorzystanie z takiej formy finansowania jest mniej czasochłonne. Z tego powodu dobrze jest przy prowadzeniu działalności gospodarczej dowiedzieć się, co to jest leasing dla firm, gdyż pozwala to podejmować lepsze decyzje w kontekście wyboru korzystnych form finansowania prowadzonej działalności.

Jak działa i na czym polega leasing dla firm?

Z punktu widzenia warunków, na których dostępny jest leasing samochodów używanych dla nowych firm, można stwierdzić, że jest to połączenie elementów kredytu i dzierżawy. W odróżnieniu od tego, co zapewnia celowy kredyt na nową firmę, przy umowie leasingowej podmiot gospodarczy czy osoba fizyczna nie staje się właścicielem przedmiotu. Jest on udostępniany wyłącznie na ustalony w umowie czas. Przedmiot może stać się własnością dopiero po jej zakończeniu. Natomiast sposób wykupienia przedmiotu po zakończeniu umowy zależy od typu wybranego finansowania. Należy brać pod uwagę jakie warunki zapewni leasing operacyjny a finansowy. Z jednej strony wykupienie przedmiotu objętego umową jest obowiązkowe, a z drugiej strony opcjonalne. Warto to brać pod uwagę już na etapie podejmowania decyzji, z którego rodzaju leasingu planuje się skorzystać. Oczywiście będzie to bezpośrednio wpływać na warunki leasingu dla nowych firm, co obejmuje między innymi możliwości optymalizacji podatkowej, czy też sposób, w jaki będzie się odbywało księgowanie. Zatem zapoznanie się z tym, na czym polega leasing dla firm, gdy wybierze się konkretny jego rodzaj, ma spore znaczenie dla sposobu prowadzenia działalności gospodarczej. Podejmowanie odpowiednich decyzji jest elementem strategii finansowej, która zostanie przygotowana w przedsiębiorstwie. Elastyczny sposób korzystania z różnych form pozyskiwania środków finansowych pozwala znacznie skuteczniej zdobywać kapitał na różne cele.

Jakie są zasady leasingu dla firm?

Gdy planuje się wykorzystać możliwości leasingu samochodów dla firm, ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z zasadami, na których można z takiego finansowania skorzystać. Bardzo ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z zapisami, które mogą znaleźć się w umowie. Pozwala to uniknąć sytuacji, w której w umowach znajdą się takie, które nie są korzystne. Zatem każda umowa leasingu powinna być dokładnie przeczytana, choćby w aspekcie takich zapisów, jak sposób jej zakończenia przed czasem. W ten sposób można dokładnie zapoznać się z opłatami, które będą związane z taką sytuacją. Konkretne warunki leasingu dla nowych firm wpływają bezpośrednio, także na koszty. Przewidywać należy, także takie sytuacje, jak konieczność przeniesienia umowy na inny podmiot. Wymagana wówczas jest cesja leasingu, która również będzie się wiązała z konkretnymi kosztami wynikającymi z zapisów w umowie. W poszczególnych firmach można spotkać się, choćby z odmiennymi możliwościami wykupienia ubezpieczenia przedmiotu objętego umową.

W zależności od sytuacji przedsiębiorstwa lepszym rozwiązaniem może być skorzystanie z polis, które wykupione są bezpośrednio przez leasingodawcę. Z drugiej strony ubezpieczenia można wykupić samodzielnie. Na zasady leasingu dla firm wpływa również przyjęta procedura, która zależy od wartości pojazdu. W opcji uproszczonej wymagania wobec leasingujących są mniejsze. Dotyczy to najczęściej finansowania samochodów osobowych. Natomiast, gdy stosowana jest procedura pełna, wówczas konieczne jest zbadanie zdolności kredytowej.

Taka forma leasingowania dotyczy przedmiotów znacznej wartości jak:

 • wartościowe pojazdy;
 • kosztowne maszyny czy urządzenia.

Gdy wybierany jest leasing dla małych firm, wówczas uproszczona procedura może być wykorzystana nawet przez podmioty, które działają na rynku jedynie przez trzy miesiące. Natomiast konkretne decyzje zależą od wybranego podmiotu. Należy brać pod uwagę, że firmy leasingujące realizują również działania w aspekcie miękkiej oceny wiarygodności. Obejmuje to między innymi sprawdzanie informacji
o konkretnym podmiocie za pośrednictwem internetu czy też kontakt z kontrahentami. Zatem im lepszą wiarygodność ma przedsiębiorstwo, tym nawet leasing dla początkujących firm będzie łatwiejszy do uzyskania.    

Jak wykorzystać leasing przy finansowaniu działalności?

Zanim podejmie się decyzję o konkretnym sposobie finansowania między innymi inwestycji, niezbędne jest dokonanie analizy rynku i sytuacji przedsiębiorstwa. Poszczególne rozwiązania, z których można skorzystać, wpływają bezpośrednio na konieczne do poniesienia w regularny sposób opłaty. Z tego powodu wykorzystuje się między innymi takie narzędzia jak kalkulator kredytu samochodowego, które pozwalają dokładnie oszacować długoterminowe koszty korzystania ze środków finansowych uzyskanych w banku. Taka analiza powinna być dokonana także, gdy wybiera się leasing dla nowo powstałych firm. Ma to znaczenie szczególnie dla podmiotów, które mają gorszą pozycję na rynku. Do takich można zaliczyć małe firmy.

Takie przedsiębiorstwa mają mniejsze możliwości finansowe, co oczywiście przekłada się na możliwość korzystania z poszczególnych form finansowania działalności. Podobnie jest przy nowych podmiotach, które nie mają jeszcze stabilnej pozycji na rynku. Wówczas leasing dla firm bywa często jedynym sposobem na uzyskanie dostępu do zewnętrznego finansowania. Często wykorzystywany jest także leasing dla zadłużonych firm, który bywa jedynym sposobem na uzyskanie możliwości konkretnych przedmiotów do wykorzystywania w prowadzonej działalności. Natomiast należy brać pod uwagę, że przy trudnościach finansowych jedynie nieliczne podmioty będą gotowe na zapewnienie finansowania.

Jakie są zalety leasingu dla firm?

Z różnych form leasingowania korzystają coraz częściej przedsiębiorstwa, jak i też osoby prywatne. Klienci indywidualni mogą zyskać przede wszystkim na mniej rozbudowanych formalnościach, których wymaga leasing dla osoby prywatnej. Natomiast firmy mogą zyskać między innymi na zwiększeniu elastyczności w pozyskiwaniu środków finansowych.

Leasing jest w stanie zapewnić, także:

 • dostęp do ulg podatkowych;
 • niższe koszty;
 • możliwość wykupu przedmiotu w korzystnej cenie po zakończeniu umowy;
 • dostęp do ofert specjalnych.

Bardzo często samochody w leasingu dla firm są sposobem ich pozyskania z możliwością zapewnienia optymalizacji podatkowej. Dużą przewagą w stosunku do kredytów, czy też pożyczek gotówkowych jest możliwość wpisania rat w koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo można liczyć na zwolnienie z opłacenia akcyzy samochodowej czy podatku PCC. Zatem często może okazać się, że skorzystanie z takiej formy finansowania może być korzystniejsze w stosunku do kosztu zakupu auta. Natomiast po zakończeniu umowy można liczyć na wykup pojazdu w korzystnej cenie. W ten sposób samochody w leasingu dla firm mogą stać się na korzystnych warunkach własnością przedsiębiorstwa, która może być wykorzystana w ramach prowadzenia działalności, jak i też spieniężona. Na rynku leasingowania można również liczyć na znalezienie takich ofert, które są dostępne na specjalnych warunkach. Pozwala to korzystać między innymi
z promocji. Zatem decydując się na leasing dla młodych firm, dobrze jest sprawdzić limitowane, dostępne na atrakcyjnych warunkach oferty.

Jak wybrać odpowiednią firmę leasingową?

Planując skorzystanie z leasingu, niezbędne jest dokonanie dokładnej analizy rynku. Ma ona duże znaczenie w kontekście wyselekcjonowania takich podmiotów, które mają doświadczenie przy oferowaniu konkretnych form finansowania jak leasing zwrotny. Jest to istotne, gdyż
z wybraną firmą finansującą trzeba będzie się związać umową na kilka lat. Znacznie częściej jest to okres dwóch czy trzech lat. Jednak samochody używane w leasingu dla firm można wziąć nawet na okres pięciu lat. Zatem wybrana firma, z której oferty się skorzysta, powinna być stabilna. Do takich podmiotów zaliczają się takie, które mają dobre opinie i są znanymi markami.

Najlepsze na rynku firmy są w stanie zapewnić przede wszystkim przejrzyste warunki, na których dostępny jest leasing. Równocześnie można liczyć na to, że będą w stanie zapewnić korzystniejsze warunki finansowania. Wiedząc, jak działa leasing dla firm, można szybko ocenić, czy konkretne zapisy, które znajdą się w umowie, są w stanie przynieść długoterminowe korzyści. Wybierając konkretne oferty, nie należy kierować się wyłącznie całkowitym kosztem. Istotne jest zwrócenie uwagi na cenę wykupu przedmiotu umowy. Należy brać pod uwagę, że gdy nie jest ona wliczona w łączny koszt leasingu, wówczas umowa leasingu może być jedynie pozornie atrakcyjna. Porównać należy, także liczbę rat dla danego okresu leasingowania czy sposób wyliczania zmiennego oprocentowania.

 

Aleksander Jagiełło
Aleksander Jagiełło
REDAKTOR Artykuł: 18.03.2022, Aktualizacja 04.05.2022

Polecamy

Warto wiedzieć

Inwestowanie - co to jest, na czym polega, jak zacząć i jakie inwestycje przynoszą największy zysk?

Inwestowanie – co to jest, na czym polega, jak zacząć i jakie inwestycje przynoszą największy zysk?

Jak rozpocząć inwestowanie w bezpieczny i pewny sposób? W co warto inwestować? Sprawdź!

Inwestowanie na giełdzie krok po kroku

Inwestowanie na giełdzie krok po kroku

Każdy ekspert z pewnością potwierdzi, że zaoszczędzone pieniądze trzeba pomnażać, poprzez ich inwestowanie. Sprawdź, jakie faktycznie przynosiły korzyści?

Jak wybrać konto dla dziecka

Jak wybrać konto dla dziecka?

W niektórych bankach konto osobiste można założyć nawet noworodkowi. Jednak aż do ukończenia 13. roku życia dziecko nie będzie mogło zbyt wiele zrobić z pieniędzmi, które zostały wpłacone na jego rachunek.

Jakie są formy inwestowania?

Jakie są formy inwestowania?

Przechowywanie pieniędzy na koncie nie przynosi żadnych zysków, a środki są dosłownie zjadane przez inflację. Istnieją różne formy inwestowania, pozwalające nawet osobom niedoświadczonym i bez specjalistycznej wiedzy na powiększanie majątku.

Kredyt na fotowoltaikę

Kredyt na fotowoltaikę

Zastanawiacie się nad zamontowaniem ogniw fotowoltaicznych? Przed zaciągnięciem pożyczki na fotowoltaikę warto przeanalizować potrzeby swojego gospodarstwa domowego, oszacować budżet i poszukać najbardziej optymalnej oferty na montaż ogniw słonecznych.

W co warto inwestować?

W co warto inwestować?

Każdy inwestor jest wyjątkowy – nie tylko z uwagi na kapitał, jakim dysponuje, ale także ze względu na jego unikalny profil psychologiczny oraz demograficzny. Doradca finansowy doskonale wie, w co inwestować pieniądze i jakie konkretnie zagrożenia są związane z poszczególnymi typami inwestycji.