Jak oszczędzać pieniądze?

Aleksander Jagiełło
Aleksander Jagiełło
REDAKTOR Artykuł: 17.11.2022, Aktualizacja 21.12.2022

Niepewna przyszłość gospodarcza sprawiła, że coraz więcej osób zamiast przeznaczać wszystkie środki na konsumpcję, szuka sposobu na zbudowanie poduszki finansowej. Z drugiej strony inflacja sprawia, że gromadzone środki tracą na wartości. Jak oszczędzać pieniądze? Podpowiadamy najpopularniejsze rozwiązania.

jak_oszczędzać_pieniądze

Pod pojęciem oszczędzania najczęściej rozumiemy gromadzenie środków finansowych. W przeciwieństwie do inwestowania, nie wiąże się z dużym prawdopodobieństwem straty i nie wymaga wiedzy na temat instrumentów inwestycyjnych. Podstawowa metoda inwestowania jest prosta. Wystarczy po prostu nie wydawać pieniędzy. Szalejąca w tym roku inflacja przypomniała nam jednak, że pieniądze trzymane w domu lub na nisko oprocentowanym rachunku po prostu tracą na wartości. Jak ochronić oszczędności przed inflacją?  Jak oszczędzać pieniądze i jakie są formy oszczędzania? Tłumaczymy.

Jak zacząć oszczędzać pieniądze?

Istnieje kilka różnych form oszczędzania o różnym poziomie bezpieczeństwa. Poza trzymaniem środków w domu, możemy przechowywać je na zwykłym rachunku bankowym, którego używamy do odbierania honorariów i opłacania zakupów. To jednak miejsca najbardziej wrażliwe na inflację. Ze względu na niskie lub zerowe oprocentowanie, nic nie chroni wartości nabywczej pieniędzy. Lepszym, choć nie idealnym, rozwiązaniem są konta oszczędnościowe, które pozwalają na bezpieczne przechowywanie pieniędzy w banku oraz generują oprocentowanie od wkładu wyższe niż na zwykłym koncie. Konta oszczędnościowe wiążą się z odrobinę bardziej ograniczonym dostępem do gotówki (tylko jedna transakcja w miesiącu jest darmowa, za kolejne trzeba zapłacić prowizję), ale zasadniczo pozwalają na wykonywanie dowolnej liczby wpłat i wypłat, bez utraty odsetek. Więcej informacji o tym jak działa konto oszczędnościowe, znajdziecie na naszej stronie. Bardziej restrykcyjne, ale zapewniające wyższy zysk są lokaty. Najpopularniejszym rodzajem lokaty są lokaty terminowe, na których pieniądze wpłacamy na okres określony w umowie. Najczęściej są to trzy, sześć lub dwanaście miesięcy. Istnieją jednak również lokaty długoterminowe. W przeciwieństwie do konta oszczędnościowego, lokata zamraża nasz depozyt na czas określony w umowie. Oznacza to, że przez ten czas nie mamy dostępu do środków, a jeżeli w trakcie trwania depozytu zajdzie nagła potrzeba pozyskania gotówki, zerwanie lokaty będzie się wiązać z odebraniem nam naliczonych odsetek. Atutem lokat jest oprocentowanie, które zazwyczaj jest wyższe niż w przypadku kont oszczędnościowych. Warto pamiętać, że trzymanie pieniędzy w banku jest bezpieczną formą oszczędzania. Nawet jeśli doszłoby do mało prawdopodobnego, czarnego scenariusza, w którym bank upada (do takich sytuacji dochodzi niezwykle rzadko), to środki powierzone bankom chroni Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Dzięki niemu depozyty o wartości do 100 tys. euro są zwracane w całości, nawet jeśli bank zniknie z rynku, a jego aktywów nie przejmie inna instytucja. Trzeba pamiętać, że oprocentowanie uzależnione od stóp procentowych wciąż jest niższe niż wskaźniki inflacji. Tym samym pieniądze na lokacie również tracą wartość nabywczą. Z drugiej strony, lokata jest na pewno korzystniejsza niż trzymanie pieniędzy „w skarpecie”. Inna bezpieczna forma oszczędzania to obligacje skarbowe. To papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa. Sprzedając je, Skarb Państwa zobowiązuje się do odkupienia obligacji w określonym czasie za tę samą cenę powiększoną o odsetki. Możliwy jest także wykup przedterminowy, np. w sytuacji w której będziemy mieć nieprzewidziane wydatki, ale podobnie jak w przypadku lokat, będzie się to wiązało z utratą odsetek lub nawet opłatą.

Alternatywą dla bezpiecznego oszczędzania jest inwestowanie. Najbardziej istotną różnicą między oszczędzaniem a inwestowaniem jest ryzyko, które jest ceną za potencjalny, ale niegwarantowany zysk z inwestycji. Oznacza to, że inwestując możemy równie dobrze zarobić, co stracić zainwestowane pieniądze lub ich część. W co można inwestować? Tu pole do popisu jest szerokie. Inwestycją może być tak naprawdę każdy wydatek, który daje nam możliwość zysku. Obok metod tradycyjnie kojarzonych z inwestycjami jak inwestowanie na giełdzie, czy poprzez fundusze inwestycyjne, inwestycją może być nawet ulokowanie środków w dziełach sztuki czy kolekcjonerskich figurkach, które dają nadzieję na zyskowną sprzedaż w przyszłości. Warto także poczytać o tym, w co inwestować przy wysokiej inflacji.

Jak oszczędzać pieniądze przy małych zarobkach?

Oszczędności to po prostu środki, które nie zostały wydane. Oszczędzać możemy jeżeli po odjęciu wydatków od dochodów zostają nam niezagospodarowane środki. Oszczędności pojawiają się więc dopiero po osiągnięciu poziomu dochodów, który pozwala na zaspokojenie potrzeb konsumpcyjnych. Pod tym względem ekonomia jest bezlitosna. Jeżeli nie ma odpowiednio wysokich dochodów, niemożliwe jest budowanie oszczędności. „Według Eurostatu w 2015 r. ponad 98% dochodów sektora gospodarstw domowych w Polsce zostało wydatkowane na konsumpcję, podczas gdy średnio w UE około 10% dochodów sektora gospodarstw domowych było przeznaczane na oszczędności” - czytamy w publikacji NBP. Według danych z badania sondażowego przekazanego PAP z 2022 r. co piąty Polak nie posiada żadnych odłożonych oszczędności. 13 proc. respondentów zgromadziło mniej niż 1 tys. zł oszczędności, ponad 20 proc. odłożyło zapas gotówki w przedziale od 1 tys. do 5 tys. zł. Oznacza to, że w kryzysowej sytuacji wielu Polaków nie miałoby gotówki na przetrwanie nawet miesiąca. Będąc w trudnej sytuacji finansowej, budowanie oszczędności możliwe jest więc, co oczywiste, przez zwiększenie dochodów lub ograniczenie wydatków. Warto w takiej sytuacji pomyśleć o zoptymalizowaniu zobowiązań i wyjście z długów, np. poprzez konsolidację kredytów i pożyczek. Sposobem na kontrolowanie wydatków i ułatwienie oszczędzanie jest sporządzenie listy planowanych i zrealizowanych wydatków. Sposobem na opanowanie domowego budżetu jest powstrzymanie się od nieplanowanych wydatków i odkładanie drobnych kwot w określonym celu, które z czasem urosną do poziomu budżetu pozwalającego na jego zrealizowanie.

Jak efektywnie oszczędzać pieniądze?

Zgodnie z definicją GUS oszczędzanie to „działanie polegające na zdolności zatrzymania całości lub części środków pieniężnych (zarówno w przypadku respondenta jak i całego społeczeństwa) pochodzących z zysku lub wynagrodzenia, które przeznaczone zostanie do późniejszego wykorzystania. Oszczędzanie jest odłożeniem konsumpcji w czasie”. Przez oszczędzanie należy rozumieć wszystkie formy oszczędzania (np.: przetrzymywanie pieniędzy w domu, rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, lokaty terminowe, polisy ubezpieczeniowe).


Jak już wspomnieliśmy, oszczędności powstają na skutek różnicy między dochodami a wydatkami. Racjonalne ograniczenie wydatków oraz systematyczność pozwolą nam tworzyć coraz większą pulę oszczędności. Dobrym sposobem na efektywne oszczędzanie jest trzymanie pod kontrolą wydatków. Nie chodzi o to, aby doprowadzić gospodarstwo domowe do ascezy, przez coraz większe ograniczenia. Celem jest lepsze poznanie domowego budżetu, określenie kategorii wydatków i ustalenie, którędy wyciekają nasze pieniądze oraz możliwe powstrzymanie tego wycieku. Oczywistym miejscem do poszukiwania sposobu na ograniczenie wydatków są drobne przyjemności i nieplanowane zakupy kierowane chwilowym impulsem. Tu warto postawić wyraźną granicę lub ustalić sztywny i ograniczony budżet na takie wydatki. Inne źródło wydatków, na które mamy mniejszy, ale wciąż decydujący wpływ to opłaty za wodę, gaz, prąd i ogrzewanie, a więc koszt utrzymania domu. Stosując odpowiednie reguły, z czasem zauważymy mniejsze kwoty na fakturach. W ten sposób zmniejszymy stosunek wydatków do dochodów, a nadwyżki finansowe możemy regularnie inwestować lub stworzyć poduszkę finansową. W przypadku gromadzenia środków lub ich inwestowania istotnym zabezpieczeniem jest dywersyfikacja, czyli korzystanie z kilku różnych metod, zamiast ulokowania wszystkich środków w jednym miejscu. Pomocne może okazać się także określenie celu i horyzontu, to znaczy zdecydowanie jak, kiedy i do czego będziemy używać pieniędzy.

Dlaczego warto oszczędzać pieniądze

Poduszka finansowa oraz inne środki zgromadzone na lokatach czy zainwestowane z odpowiednią płynnością zapewniają bezpieczeństwo fiskalne w przypadku nagłych, nieprzewidzianych wypadków czy nawet utraty pracy. Szacuje się, że na tę drugą ewentualność powinno się zgromadzić środki pozwalające na kilka miesięcy spokojnego życia. Brak oszczędności oznacza, że każdy nieprzewidziany wydatek, taki jak naprawa samochodu, wymiana AGD czy zakup leków, sfinansowany musi być z pożyczki lub kredytu. Poza sytuacjami bieżącymi, oszczędności znacznie ułatwią nieuniknione wydatki w przyszłości, takie jak edukacja dzieci czy zakup nieruchomości.

 

maal

Aleksander Jagiełło
Aleksander Jagiełło
REDAKTOR Artykuł: 17.11.2022, Aktualizacja 21.12.2022

Warto wiedzieć

Czy lokaty są bezpieczne?

Czy lokaty są bezpieczne?

Wybór inwestycji zależy między innymi od tego, jakie zyski można uzyskać w wyznaczonym czasie, także jak bezpieczne będą zainwestowane środki finansowe. Wiedząc, czy lokaty są bezpieczne, można podejmować znacznie lepsze decyzje w kontekście inwestycji pieniędzy. W jaki sposób zabezpieczone są środki finansowe w bankach?

Co to jest lokata

Czym jest lokata bankowa?

Lokata może stanowić doskonałą alternatywę dla popularnych kont oszczędnościowych. To jeden ze sposobów, dzięki którym oszczędności mogą zarabiać na odsetkach.

Czym jest lokata dynamiczna?

Czym jest lokata dynamiczna?

Wybierając konkretny produkt bankowy, istotne jest sprawdzenie, na jakich warunkach będzie można z niego korzystać. Dla wielu klientów lokaty dynamiczne będą znacznie lepszym rozwiązaniem. Czym charakteryzują się takie produkty bankowe?

Czym jest lokata Facto?

Czym jest lokata Facto?

W instytucjach finansowych można korzystać nie tylko z tradycyjnych produktów. Jednym z rozwiązań, na które można się zdecydować, jest lokata Facto. Jej zaletą jest przede wszystkim dużo wyższe oprocentowanie niż przy standardowych produktach w bankach.

Czym jest lokata odnawialna?

Czym jest lokata odnawialna?

Lokaty terminowe zawierane są na określony czas. Jeżeli po zakończeniu okresu, chcemy nadal deponować środki, nie musimy zakładać nowej lokaty. Lokata odnawialna pozwala automatycznie przekazać kapitał na kolejną lokatę na taki sam okres umowny. Dodatkowo, początkowy kapitał możemy powiększyć o zgromadzone podczas pierwszego okresu odsetki. Czym są lokaty odnawialne i jak je założyć? Tłumaczymy.

Czym się różni konto oszczędnościowe od lokaty?

Czym się różni konto oszczędnościowe od lokaty?

Chcąc pomnożyć nasze oszczędności w sposób bezpieczny, stoimy przed wyborem jednym z tych dwóch rozwiązań. To, które będzie dla nas korzystniejsze, zależy od naszych potrzeb i posiadanych środków. W poniższym tekście tłumaczymy wady i zalety konta oszczędnościowego i lokaty.

Formy oszczędzania

Formy oszczędzania

Stwierdzenie, że warto oszczędzać to oczywistość. Każdy wie, że warto mieć poduszkę finansową na wszelki wypadek.

Inwestowanie – jakie są formy?

Inwestowanie – jakie są formy?

Jeżeli pieniądze leżą bezczynnie, tracą na wartości.

Jak działa konto oszczędnościowe?

Jak działa konto oszczędnościowe?

Jeśli chce się regularnie gromadzić środki finansowe, wówczas warto sprawdzić, jak działa konto oszczędnościowe. Dowiedz się jak działają konta oszczędnościowe.

Jak działa lokata?

Jak działa lokata?

Na rynku finansowym można korzystać z różnych form generowania zysków od kapitału, ale przed podjęciem decyzji o wyborze konkretnego typu produktu, warto sprawdzić, jak działa lokata. 

Jak obliczyć odsetki od lokaty?

Jak obliczyć odsetki od lokaty?

Planując przechowywanie środków finansowych w banku, warto sprawdzić jak obliczyć odsetki od lokaty.

Jak obliczyć zysk z lokaty?

Jak obliczyć zysk z lokaty?

Lokaty bankowe, to dobry sposób na ochronę zgromadzonych oszczędności przed utratą wartości, a nawet na zarabianie dzięki zgromadzonym środkom.

jak_oszczędzać_pieniądze

Jak oszczędzać pieniądze?

Niepewna przyszłość gospodarcza sprawiła, że coraz więcej osób zamiast przeznaczać wszystkie środki na konsumpcję, szuka sposobu na zbudowanie poduszki finansowej.

Jak oszczędzać pieniądze w domu?

Jak oszczędzać pieniądze w domu?

Umiejętność odpowiedniego zarządzania domowym budżetem będzie bezpośrednio przekładać się na możliwość skutecznego gromadzenia środków finansowych. To jak oszczędzać pieniądze w domu zależy od indywidualnej sytuacji finansowej. Jednak warto poznać ogólne zasady dotyczące tego, jak można ograniczyć wydatki.

Jak wypłacić pieniądze z lokaty

Jak wypłacić pieniądze z lokaty?

Otwierając rachunek w banku czy korzystając z innego produktu, trzeba dokładnie sprawdzić warunki, które oferowane są w umowie. Gdy zamierza się przechowywać środki finansowe w banku przez dłuższy okres, wówczas trzeba sprawdzić między innymi, jak wypłacić pieniądze z lokaty. Gdy będzie to konieczne, wówczas można szybko sobie z tym poradzić.

Jakie są formy oszczędzania?

Jakie są formy oszczędzania?

Jeśli planuje się regularne gromadzenie środków finansowych, wówczas trzeba sprawdzić formy oszczędzania. Pozwala to wybrać takie, które będą w największym stopniu spełniać indywidualne oczekiwania. 

Jakie są konsekwencje zerwania lokaty przed terminem?

Jakie są konsekwencje zerwania lokaty przed terminem?

Inwestycja środków finansowych w lokatę bankową to bezpieczny sposób na przechowywanie pieniędzy, które są oprocentowane. Natomiast decydując się na taki produkt, trzeba brać pod uwagę między innymi co oznacza zerwanie lokaty przed terminem. Pozwala to znacznie lepiej określić czas jej trwania.

Konta oszczędnościowe

Konta oszczędnościowe

Jeśli dysponuje się nadwyżkami gotówki, które są przechowywane na nieoprocentowanym rachunku rozliczeniowo-oszczędnościowym, wówczas warto pomyśleć o założeniu konta oszczędnościowego. 

Konta oszczędnościowe – warto założyć?

Konta oszczędnościowe – warto założyć?

Czy warto założyć konto oszczędnościowe? Teoretycznie do oszczędzania nie potrzebujemy żadnego rachunku.

Konto oszczędnościowe dla dzieci - jakie wybrać i gdzie założyć?

Konto oszczędnościowe dla dzieci - jakie wybrać i gdzie założyć?

Coraz więcej rodziców otwiera rachunki bankowe dla dzieci. Własne konto nie tylko usprawni przekazywanie kieszonkowego, ale także nauczy pociechę gospodarowania swoimi pieniędzmi. A może warto pójść krok dalej i obok rachunku do płatności, otworzyć także konto oszczędnościowe dla dziecka?

Konto oszczędnościowe jak działa?

Konto oszczędnościowe jak działa?

Konta bankowe mogą służyć nie tylko do przechowywania środków na bieżące wydatki, ale także do oszczędzania.

Lokata czy obligacje?

Lokata czy obligacje?

Zapewniające ograniczone ryzyko inwestycje środków finansowych to produkty bankowe i papiery skarbowe. Wielu inwestorów zastanawia się czy lepsza będzie lokata czy obligacje. To, co będzie lepszym rozwiązaniem zależy bezpośrednio od sytuacji, w której znajduje się osoba lokująca pieniądze.

Lokata dla dziecka - czym jest i czy warto skorzystać

Lokata dla dziecka - czym jest i czy warto skorzystać?

Gromadzenie środków finansowych z myślą o przyszłości dzieci, pozwala uzyskać dodatkowe pieniądze, choćby na przyszłą naukę. Doskonale nadaje się do tego lokata dla dziecka. To produkt, który jest zakładany z myślą o przechowywaniu kapitału, który będzie generował zyski.

Lokata mobilna - czym jest i jak ją założyć?

Lokata mobilna - czym jest i jak ją założyć?

Niepewna przyszłość i rosnące stopy procentowe sprawiły, że klienci banków zainteresowali się lokatami.

Lokata strukturyzowana - czym jest i jak działa?

Lokata strukturyzowana - czym jest i jak działa?

Największym wrogiem naszych finansów w tym roku była rosnąca inflacja i dramatyczny spadek wartości naszych wynagrodzeń.

Lokata terminowa - czym jest i jak działa?

Lokata terminowa - czym jest i jak działa?

Lokata w banku

Lokata w banku

Nasze oszczędności zarabiać mogą nie tylko dzięki odsetkom na koncie. 

Lokaty

Lokaty

Bankowe lokaty to wyjątkowo bezpieczny i niemal niezawodny sposób na zwiększenie swoich oszczędności i zabezpieczenie swojego majątku przed spadkiem jego wartości.

Lokaty walutowe - czy warto z nich korzystać

Lokaty walutowe - czy warto z nich korzystać?

Na rynku bankowym można skorzystać z różnych produktów, które pozwalają gromadzić odsetki od kapitału. To między innymi lokaty walutowe. Czym charakteryzują się takie produkty?

Na czym polega inwestowanie? Jak zacząć i jakie inwestycje przynoszą największy zysk?

Na czym polega inwestowanie? Jak zacząć i jakie inwestycje przynoszą największy zysk?

Czym jest inwestowanie? Dla wielu niedoświadczonych osób może to wydawać się czarną magią.

Podatek od lokat - jaki i ile wynosi?

Podatek od lokat - jaki i ile wynosi?

Decydując się na uzyskanie zysków ze środków gromadzonych w banku, trzeba zapoznać się z różnymi warunkami, na których mogą być przechowywane pieniądze. Istotny jest między innymi podatek od lokat. Będzie on ograniczył to, jak duże środki finansowe będą mogły być zgromadzone w formie odsetek.

Sposoby lokowania kapitału, czyli w co warto inwestować?

Sposoby lokowania kapitału, czyli w co warto inwestować?

Inwestycją może być tak naprawdę każdy wydatek, który daje nam możliwość zysku.

Wysoki procent i wygoda korzystania. Jak wybrać konto oszczędnościowe

Wysoki procent i wygoda korzystania. Jak wybrać konto oszczędnościowe?

Jakie konto oszczędnościowe wybrać, by najlepiej wykorzystać zalety tych produktów? Dowiedz się więcej.