Jak wybrać kredyt dla firmy?

Piotr  Ceregra
Piotr Ceregra
REDAKTOR Artykuł: 28.03.2022, Aktualizacja 12.05.2022

Aby zaistnieć w biznesie, trzeba mieć pomysł, nieco determinacji, ale też i pieniądze. Są firmy, do których prowadzenia wystarczy głowa, para rąk i komputer, przynajmniej w pierwszym etapie działalności, ale są też takie, których uruchomienie wiąże się z kosztami – potrzebny jest lokal, specjalistyczne oprogramowanie, urządzenia czy narzędzia, środek transportu, niekiedy też pracownicy, fundusze na promocję itp. Gdy firma okrzepnie i będzie chciała się rozwijać, tym bardziej będzie potrzebowała finansowania. Nawet jeśli pierwsze kroki w biznesie uda się sfinansować z własnych oszczędności przedsiębiorcy, z reguły przyjdzie moment, w którym firma będzie potrzebowała skorzystać z kredytu lub kredytów. Jaki kredyt dla firmy warto zaciągnąć w banku, by pieniądze skutecznie wspierały rozwój biznesu?

Jak wybrać kredyt dla firmy

Kredyty dla firm to tak naprawdę cały pakiet produktów, różniących się m.in. ceną, rodzajem zabezpieczenia, sposobem korzystania
z pieniędzy pożyczonych od banku czy celem, na jaki mogą zostać przeznaczone. Ale jak zawsze, gdy mowa jest o bankowych produktach dla firm, należy zacząć od ważnego zastrzeżenia. Pod wspólną nazwą „firma” kryją się skrajnie różne podmioty: od jednoosobowych działalności gospodarczych po wielkie korporacje. Propozycje banków dla każdej z tych grup są zupełnie inne, a ofercie dla najmniejszych firm pod wieloma względami bliżej jest do oferty dla klientów indywidualnych niż ofercie dla korporacji, którą w tej analizie pomijamy.

  • Rachunek do codziennych rozliczeń. Jakie konto osobiste wybrać?

Na bieżące potrzeby lub na inwestycje. Jaki kredyt dla firm wybrać?

Kredyty dla przedsiębiorców można podzielić na dwie zasadnicze grupy: przeznaczone na finansowanie bieżących wydatków firmy i kredyty inwestycyjne. Kredyt obrotowy, a więc przeznaczony na pokrycie codziennych wydatków związanych z prowadzeniem biznesu, może być udzielony w rachunku bieżącym lub w odrębnym rachunku kredytowym. Kredyt w rachunku bieżącym jest z zasady odnawialny, natomiast umowa o kredyt w rachunku kredytowym może przewidywać możliwość jednorazowego lub wielokrotnego wykorzystania środków udostępnionych przez bank.

  • Stałe opłaty, prowizja za przelewy, promocja na start. Czym kierować się przy wyborze konta firmowego?

Innym produktem jest kredyt inwestycyjny, czyli celowy kredyt przeznaczony na rozwój firmy. Przedsiębiorcy zazwyczaj przeznaczają go na zakup środków trwałych: nieruchomości, maszyn, urządzeń czy pojazdów. Za pieniądze z kredytu inwestycyjnego można też kupić udziały
w innych firmach, papiery wartościowe czy takie dobra niematerialne, jak patenty czy licencje. Przedsiębiorca zainteresowany kredytem inwestycyjnym dla firmy musi być przygotowany na to, że bank zażąda od niego wkładu własnego, a więc sfinansowania części wartości inwestycji (typowo 20-30 procent) z własnych środków.

  • Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku o kredyt dla firmy?

Na pytanie o dokumenty, jakie bankowi będą potrzebne do rozpatrzenia wniosku o kredyt dla firmy, nie ma jednej odpowiedzi. Wiele zależy od formy prawnej, w jakiej działa firma, rodzaju i kwoty kredytu, wreszcie od zasad ustalanych przez poszczególne banki. Przedsiębiorca, który ubiega się o kredyt, powinien być przygotowany na to, że bank poprosi o dołączenie do wniosku kredytowego przynajmniej części dokumentów z poniższej listy. Potrzebne mogą być:

– dokumenty rejestrowe, jak np. informacje z bazy CEIDG, informacje z bazy GUS, umowa spółki, statut spółki;

– zaświadczenia o nie zaleganiu z daninami na rzecz państwa, a dokładniej – wobec ZUS i urzędu skarbowego;

– dokumenty potwierdzające sytuację finansową firmy; w zależności od formy prawnej, w jakiej działa firma i od przyjętej metody rozliczania się z podatków, mogą to być na przykład deklaracje podatkowe, wydruki z książki przychodów i rozchodów czy decyzja urzędu skarbowego dotycząca ustalenia stawki karty podatkowej. Dane finansowe są potrzebne, by ocenić, jak dany biznes radzi sobie na rynku i czy ma szanse okazać się zyskowny w kolejnych latach – bo właśnie od tego będzie zależała możliwość spłaty kredytu.

Możliwości przedstawienia wyników finansowych nie ma oczywiście firma, która dopiero rozpoczyna działalność albo ma bardzo krótki staż na rynku. Początkujący przedsiębiorca może jedynie opowiedzieć bankowi o swoich zamysłach, przedstawiając biznesplan. Jednak z realizacją takich planów, jak pokazują statystyki, bywa różnie. W uproszczeniu można przyjąć, że tylko co drugiej firmie udaje się przetrwać na rynku przynajmniej dwa lata. Nic więc dziwnego, że banki, opierając się na swojej ocenie ryzyka, bardzo niechętnie zgadzają się finansować takie podmioty.

  • Na zagraniczne wakacje lub do spłaty kredytu. Jakie konto walutowe wybrać?

Brak stażu nie musi oznaczać braku finansowania.

Na szczęście to jeszcze nie oznacza automatycznego odrzucenia każdego wniosku kredytowego firmy bez rynkowego stażu lub z bardzo krótkim stażem. Istnieją przynajmniej trzy sposoby, po jakie początkujący przedsiębiorca może sięgnąć, by zwiększyć swoje szanse na uzyskanie kredytu.

Pierwszym z nich jest przedstawienie solidniejszych niż standardowe zabezpieczeń kredytu. Jeśli firma jest właścicielem nieruchomości, w której prowadzi działalność (lub jakąkolwiek innej), a nie tylko ją wynajmuje, może zaproponować zabezpieczenie kredytu w formie hipoteki na tej nieruchomości. Im bardziej wartość tej nieruchomości będzie przewyższała kwotę kredytu, tym większa jest szansa, że uda się w ten sposób przekonać bank do udzielenia finansowania.

Druga możliwość to skorzystanie z programów pomocowych adresowanych do firm czy osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą. Dostępność finansowania w ramach takich programów zależy od wielu czynników. Kredyty na start mogą być dostępne np. tylko dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne, osób w określonym wieku, osób lub firm planujących inwestycje w wybranych branżach, inwestycje o wysokim stopniu innowacyjności, proekologiczne czy realizowane na obszarach o wysokim bezrobociu. Formą publicznej pomocy dla startującego biznesu może być też poręczenie kredytu, które sprawi, że bank, z którego zostanie zdjęta część ryzyka, będzie bardziej skłonny go udzielić.

Źródłem finansowania firmy może też niekiedy być kredyt inny niż firmowy. Jeżeli firma nie ma osobowości prawnej (a więc jest to jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka cywilna), to przedsiębiorca lub przedsiębiorcy mogą zadłużyć się, korzystając z pożyczki dla konsumentów. Zaletą pożyczki na dowolny cel jest to, że można ją wykorzystać w wybrany przez siebie sposób, a więc także na pokrycie kosztów uruchomienia działalności gospodarczej. Pożyczki na dowolny cel są udzielane z maksymalnie uproszczonymi formalnościami, często bez konieczności przedstawiania zabezpieczeń i wyłącznie na podstawie historii wpływów na konto osobiste. Ich uzyskanie jest więc prostsze niż zaciągnięcie kredytu firmowego.

  • Pieniądze na dowolny cel. Jak wybrać kredyt gotówkowy?

Kredyt dla firmy, leasing, faktoring – jaki rodzaj finansowania będzie najlepszy?

Nawet jeśli bank jest najbardziej naturalnym miejscem, w którym przedsiębiorca będzie szukał środków na sfinansowanie swojej działalności, to dobrze jest pamiętać o innych możliwościach.

Kredyt obrotowy to sposób, aby firma oczekująca na płatność od kontrahenta nie wpadła w problemy z płynnością finansową. Podobny efekt można osiągnąć też w inny sposób – korzystając z faktoringu. To usługa, dzięki której wystawca faktur otrzymuje większą część należności jeszcze przed terminem płatności wskazanym w tym dokumencie, jednak nie od swojego kontrahenta, tylko od zewnętrznej firmy (faktora).
W terminie płatności kontrahent jest zobowiązany uiścić kwotę z faktury; wtedy transakcja jest ostatecznie rozliczana. Umowy faktoringowe mogą dotyczyć pojedynczej faktury, wielu faktur wystawionych temu samemu kontrahentowi bądź różnym kontrahentom. Różnie rozwiązywana jest kwestia odpowiedzialności stron w razie niewypłacalności kontrahenta, wreszcie do ustalenia między faktorem, a wystawcą faktur jest też model odpłatności za usługę.

Firmie bez długiego stażu na rynku może być łatwiej uzyskać finansowanie w formie faktoringu niż kredyt obrotowy. Dlaczego tak jest? Otóż faktor, szacując swoje ryzyko, będzie się przyglądał sytuacji finansowej odbiorcy faktur, a nie ich wystawcy. 

  • Finansowanie na lata. Jaki kredyt hipoteczny wybrać?

Alternatywą dla kredytu przeznaczonego na zakup pojazdów, maszyn czy innych środków trwałych jest natomiast leasing. Pod tą zbiorczą nazwą kryją się dwie różne usługi, powodujące różne skutki podatkowe dla przedsiębiorcy: leasing operacyjny i leasing finansowy. Ta druga usługa pod wieloma względami przypomina kredyt: to korzystający z przedmiotu dokonuje odpisów amortyzacyjnych, a odsetkowa część raty leasingu jest dla niego kosztem podatkowym. Ciekawszy – i bardziej popularny – jest leasing operacyjny. Tu kosztem podatkowym są wpłata początkowa, wszystkie raty leasingowe i pozostałe opłaty związane z tą usługą (mniej  korzystne zasady obowiązują tylko przy leasingu samochodów osobowych o wartości powyżej 150 tys. zł lub 225 tys. zł, w zależności od rodzaju napędu), natomiast odpisów amortyzacyjnych dokonuje leasingodawca. W efekcie leasing operacyjny bardzo często okazuje się korzystniejszy podatkowo od leasingu finansowego i od kredytu – choć wiele zależy od formy opodatkowania firmy i stawki amortyzacji obowiązującej dla danego środka trwałego. Leasingiem operacyjnym warto się zainteresować szczególnie wtedy, gdy firmie potrzebny jest środek transportu, zwłaszcza nowy samochód osobowy. Trudność z jego uzyskaniem mogą mieć natomiast firmy, którym potrzebny jest niestandardowy środek trwały, na przykład rzadko spotykana maszyna. Tego typu dobra firmy leasingowe finansują mniej chętnie.

  • Oprocentowanie czy wysokość prowizji? Jakie konto oszczędnościowe wybrać?
Piotr  Ceregra
Piotr Ceregra
REDAKTOR Artykuł: 28.03.2022, Aktualizacja 12.05.2022

Polecamy

Warto wiedzieć

Inwestowanie - co to jest, na czym polega, jak zacząć i jakie inwestycje przynoszą największy zysk?

Inwestowanie – co to jest, na czym polega, jak zacząć i jakie inwestycje przynoszą największy zysk?

Jak rozpocząć inwestowanie w bezpieczny i pewny sposób? W co warto inwestować? Sprawdź!

Inwestowanie na giełdzie krok po kroku

Inwestowanie na giełdzie krok po kroku

Każdy ekspert z pewnością potwierdzi, że zaoszczędzone pieniądze trzeba pomnażać, poprzez ich inwestowanie. Sprawdź, jakie faktycznie przynosiły korzyści?

Jak wybrać konto dla dziecka

Jak wybrać konto dla dziecka?

W niektórych bankach konto osobiste można założyć nawet noworodkowi. Jednak aż do ukończenia 13. roku życia dziecko nie będzie mogło zbyt wiele zrobić z pieniędzmi, które zostały wpłacone na jego rachunek.

Jakie są formy inwestowania?

Jakie są formy inwestowania?

Przechowywanie pieniędzy na koncie nie przynosi żadnych zysków, a środki są dosłownie zjadane przez inflację. Istnieją różne formy inwestowania, pozwalające nawet osobom niedoświadczonym i bez specjalistycznej wiedzy na powiększanie majątku.

Kredyt na fotowoltaikę

Kredyt na fotowoltaikę

Zastanawiacie się nad zamontowaniem ogniw fotowoltaicznych? Przed zaciągnięciem pożyczki na fotowoltaikę warto przeanalizować potrzeby swojego gospodarstwa domowego, oszacować budżet i poszukać najbardziej optymalnej oferty na montaż ogniw słonecznych.

W co warto inwestować?

W co warto inwestować?

Każdy inwestor jest wyjątkowy – nie tylko z uwagi na kapitał, jakim dysponuje, ale także ze względu na jego unikalny profil psychologiczny oraz demograficzny. Doradca finansowy doskonale wie, w co inwestować pieniądze i jakie konkretnie zagrożenia są związane z poszczególnymi typami inwestycji.