Kredyty dla studenta

Mateusz  Albin
Mateusz Albin
REDAKTOR Artykuł: 29.03.2022, Aktualizacja 22.04.2022

Czy studenci mogą brać kredyty? Młodzi, studiujący ludzie ścieżkę zawodową i stabilne wynagrodzenie mają zazwyczaj dopiero przed sobą. To bardzo specyficzna grupa konsumentów. Najpowszechniejszą wśród nich formą produktów finansowych są specjalne kredyty studenckie. Czy poza nimi student ma szansę na zawarcie z bankiem umowy kredytowej? Jakie istnieją kredyty dla studentów? Tłumaczymy.

Kredyty dla studenta

Kredyt dla studenta

O kredytach studenckich słyszał każdy, kto studiował lub rozważał wyższą edukację. To stosunkowo prosta do zaciągnięcia pożyczka, która jest atrakcyjna ze względu na niskie oprocentowanie i długi okres spłaty. Od niedawna procedury jeszcze uproszczono – nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Dodatkowo po wielu latach usługa umożliwiła w pełni cyfrowe wypełnienie formalności.

Kredyt studencki jest udzielany przez wybrane banki komercyjne. Jego preferencyjne warunki są możliwe dzięki dopłatom z Funduszu Kredytów Studenckich finansowanym z budżetu państwa. Od złożenia wniosku bank ma 30 dni na podpisanie umowy. W wyjątkowej sytuacji procedura może zostać przedłużona do 60 dni. Kredyt studencki skierowany jest, jak wskazuje nazwa, do studentów, którzy nie ukończyli 30. roku życia. Wnioskować mogą także doktoranci do 35. roku życia. Aby dostać kredyt studencki, należy wykazać, że dochód na osobę
w rodzinie studenta w roku poprzedzającym nie przekroczył 3 tys. zł. Kredyt można otrzymać tylko raz w trakcie trwania studiów. Można ubiegać się równocześnie o kredyt studencki i stypendium socjalne.

O kredyt studencki można się ubiegać niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń stypendialnych – wystarczy, że dochód na osobę
w rodzinie nie przekroczy w roku ubiegania się o kredyt 3000 zł. Kredyt może być w całości poręczony przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
a więc student nie musi martwić się o to, czy dochody rodziców pozwolą na odpowiednie zabezpieczenie spłaty – informuje serwis rządowy Gov.pl.

Kredyt studencki wypłacany jest w transzach przez cały okres nauki, a więc do 6 lat w przypadku studentów kończących edukację na magisterce lub o 4 lata dłużej w przypadku osób, które zdecydowały się na doktorat. Transze student otrzymuje nie tylko w trakcie roku akademickiego, ale także w pierwszy miesiąc wakacji – a więc łącznie przez 10 miesięcy w roku. Transze mogą wynosić 400, 600, 800 lub 1000 zł i można je zmienić w trakcie trwania umowy. Oczywiście, aby otrzymywać pieniądze należy pozostać studentem. Weryfikacja statusu studenta czy doktoranta dokonywana przez instytucję kredytującą odbywa się najwyżej dwa razy w roku. Jej sposób jest każdorazowo uzgadniany w umowie kredytowej.

Student sam decyduje w jakiej wysokości środki chce otrzymywać z banku w czasie studiowania. Można wybrać kwotę od 400 zł do 1000 zł miesięcznie. W trakcie pobierania kredytu student może dokonać zmiany wysokości otrzymywanych środków, dostosowując je do aktualnych potrzeb – uzupełnia GOV.pl

Co ważne, po zakończeniu edukacji oraz po ustaniu wypłat transz kredytów, nie trzeba od razu rozpoczynać spłaty kredytu studenckiego. Przez 2 lata trwa karencja. Mówiąc inaczej, spłatę rat zaczyna się po 2 latach. Wysokość raty najczęściej stanowi 50 proc. transzy (okres spłaty kredytu studenckiego wynosi dwukrotność czasu pobierania kredytu). Przykładowo student pobierający miesięcznie 800 zł, dwa lata po zakończeniu studiów będzie spłacał około 400 zł miesięcznie.

Odsetki, jakie student spłaca, wynoszą 0,5 stopy redyskonta Narodowego Banku Polskiego. Pozostałe odsetki umowne spłaca Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Kredytów Studenckich. Część młodych kredytobiorców w ogóle nie będzie musiała spłacać rat, ponieważ kredyt studencki może być umorzony ze względu na bardzo dobre wyniki w nauce, ze względu na trudną sytuację życiową lub materialną.

Bank Gospodarstwa Krajowego umarza 50 proc. kwoty kredytu tym studentom, którzy ukończą naukę w grupie do 1 proc. najlepszych absolwentów, 35 proc. w grupie 1,01–5 proc. najlepszych absolwentów i 20 proc. – w grupie od 5,01–10 proc. najlepszych studentów – informuje BGK.

Jeśli sytuacja życiowa będzie tak trudna, że będzie uniemożliwiała spłatę kredytu, wówczas minister może umorzyć kredyt częściowo,
a w szczególnych przypadkach nawet w całości.

Poza anulowaniem spłaty, możliwe jest także wnioskowanie o zmniejszenie miesięcznej raty do 20% średniego miesięcznego dochodu kredytobiorcy, a w przypadku trudnej sytuacji życiowej – można złożyć wniosek o zawieszenie na 12 miesięcy spłaty kredytu wraz z odsetkami.

O kredyt studencki mogą się ubiegać także studenci studiujący w Polsce, którzy nie mają obywatelstwa, a którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, rezydenci długoterminowi Unii Europejskiej, uchodźcy czy posiadacze Karty Polaka.

Kto udziela kredytów studenckich? Studenci po kredyt mogą zgłosić się do jednego z banków, które mają podpisaną umowę o współpracy
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Aktualnie wniosek można składać w następujących instytucjach:

  • PKO Bank Polski S.A.;
  • Bank PEKAO S.A.;
  • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi);
  • SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

W latach 1998–2020 banki udzieliły kredytu studenckiego blisko 406 tysiącom studentów i doktorantów. W roku 2020 banki zawarły ze studentami i doktorantami 1 572 umowy kredytowe. Liczba zawartych umów stanowiła 79,9% liczby studentów spełniających kryterium dochodu. Pozostałe osoby nie zgłosiły się w celu podpisania umowy lub nie przedstawiły odpowiedniego poręczenia – informuje Ministerstwo Edukacji i Nauki. Z umorzeń części lub całości kredytu w 2020 r. skorzystało 298 kredytobiorców, a od początku funkcjonowania systemu – ponad 19 tys. kredytobiorców.

Kredyt dla studentów zaocznych

Czy poza kredytem studenckim młodzi ludzie kontynuujący naukę mogą liczyć na pieniądze od banków? Trzeba pamiętać, że kredyt studencki i kredyt dla studenta to dwie zupełnie inne rzeczy. Poza wspieranym przez BGK kredytem studenckim, równolegle istnieje normalna oferta komercyjna.

Aby mieć szansę na kredyt, najlepiej po prostu pracować. W dużo bardziej komfortowej sytuacji niż studenci dzienni, są więc studenci zaoczni. Student zaoczny, który pracuje może po prostu przedstawić informacje o comiesięcznych dochodach. Banki respektują zarówno umowy
o pracę, jak i tzw. „śmieciówki” czyli umowy zlecenie czy o dzieło. Rzecz jasna, na początku kariery, student raczej nie będzie mógł pochwalić się imponującymi dochodami, zatem nie będzie mógł liczyć na astronomiczny kredyt. Z drugiej strony, koszty życia studenta są także dużo niższe niż dorosłej osoby z rodziną, dziećmi oraz, często, innymi zobowiązaniami bankowymi.

Kredyt studencki online

Wszyscy studenci, którzy nie mogą liczyć na tzw. kredyt studencki, mogą śmiało udać się do oddziałów Getin Banku – reklamuje się jeden
z banków. Aby student mógł wziąć kredyt wymagane jest Konto Proste Zasady, deklaracja comiesięcznych wpływów w wysokości co najmniej 1500 zł oraz wykonanie w wysokości co najmniej 1500 zł.

Pozostałe duże banki w Polsce nie przygotowują oferty skierowanej specjalnie dla studentów czy to dziennych, czy zaocznych. Każda osoba
z dochodami traktowana jest tak samo.

Jeżeli wnioskującym studentem nie są zainteresowane żadne banki – w ostateczności zostają mu różne pożyczki pozabankowe, które udzielane są chętniej, jednak na zupełnie innych zasadach niż kredyty bankowe.

Na ile rzetelnymi kredytobiorcami są polscy studenci? Licencjat z radzenia sobie z finansami 18–24 latkowie zaliczają na 4 i 1 – pisał w 2019 r. Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor. Jak wtedy oceniono, studenci skutecznie unikali kłopotów, jednak kwota niespłacanych przez nich długów się powiększała.  Według badania, w ciągu trzech lat zaległości wzrosły o połowę i przekroczyły kwoty 1 mld zł. Niespłacone zobowiązania miało wtedy około 150 tys. osób z 3,1 mln w wieku 18–24 lat. Jak wynika z badania Quality Watch wykonanego na zlecenie BIG InfoMonitor, jedynie 12 proc. osób do 24. roku życia w ogóle nie traci pieniędzy na zbyt drogie zakupy. Jedna czwarta płaci za różne rzeczy za dużo, tracąc w ten sposób miesięcznie co najmniej jedną dziesiątą swojego budżetu.

Pieniądze studentów najczęściej znikały podczas zakupów drogiego sprzętu RTV i AGD oraz innej elektroniki. Pieniądze pochłaniały także wakacyjne wyjazdy oraz, w mniejszym stopniu, samochody. Co ciekawe, studenci w tarapatach finansowych dobrze zdawali sobie sprawę ze źródła problemów. Blisko jedna czwarta ma poczucie, że przeznacza zbyt duże kwoty na komputery, tablety czy telefony, podczas gdy tego typu wydatki, dla ogółu przyznających się do rozrzutności Polaków, znajdują się dopiero na czwartym miejscu powodów nadwyrężania budżetów – komentował BIK. Niespłacane w terminie raty kredytów i bieżących rachunków młodych są wyraźne w bazach BIG i BIK. Trochę mniej przerażające zjawisko stanie się, kiedy spojrzymy na nie jednostkowo. Na szczęście indywidualne zaległości studentów są stosunkowo niskie i wynoszą po kilka tysięcy złotych, a większość zadłużona jest na jeszcze niższe kwoty.  W kategorii zobowiązań pozakredytowych przodują niezapłacone rachunki za telefon.

Mateusz  Albin
Mateusz Albin
REDAKTOR Artykuł: 29.03.2022, Aktualizacja 22.04.2022

Polecamy

Warto wiedzieć

Inwestowanie - co to jest, na czym polega, jak zacząć i jakie inwestycje przynoszą największy zysk?

Inwestowanie – co to jest, na czym polega, jak zacząć i jakie inwestycje przynoszą największy zysk?

Jak rozpocząć inwestowanie w bezpieczny i pewny sposób? W co warto inwestować? Sprawdź!

Inwestowanie na giełdzie krok po kroku

Inwestowanie na giełdzie krok po kroku

Każdy ekspert z pewnością potwierdzi, że zaoszczędzone pieniądze trzeba pomnażać, poprzez ich inwestowanie. Sprawdź, jakie faktycznie przynosiły korzyści?

Jak wybrać konto dla dziecka

Jak wybrać konto dla dziecka?

W niektórych bankach konto osobiste można założyć nawet noworodkowi. Jednak aż do ukończenia 13. roku życia dziecko nie będzie mogło zbyt wiele zrobić z pieniędzmi, które zostały wpłacone na jego rachunek.

Jakie są formy inwestowania?

Jakie są formy inwestowania?

Przechowywanie pieniędzy na koncie nie przynosi żadnych zysków, a środki są dosłownie zjadane przez inflację. Istnieją różne formy inwestowania, pozwalające nawet osobom niedoświadczonym i bez specjalistycznej wiedzy na powiększanie majątku.

Kredyt na fotowoltaikę

Kredyt na fotowoltaikę

Zastanawiacie się nad zamontowaniem ogniw fotowoltaicznych? Przed zaciągnięciem pożyczki na fotowoltaikę warto przeanalizować potrzeby swojego gospodarstwa domowego, oszacować budżet i poszukać najbardziej optymalnej oferty na montaż ogniw słonecznych.

W co warto inwestować?

W co warto inwestować?

Każdy inwestor jest wyjątkowy – nie tylko z uwagi na kapitał, jakim dysponuje, ale także ze względu na jego unikalny profil psychologiczny oraz demograficzny. Doradca finansowy doskonale wie, w co inwestować pieniądze i jakie konkretnie zagrożenia są związane z poszczególnymi typami inwestycji.