Kredyty mieszkaniowe

Aleksander Jagiełło
Aleksander Jagiełło
REDAKTOR Artykuł: 14.03.2022, Aktualizacja 31.05.2022

Kredyty na mieszkanie zalicza się obecnie do jednych z najczęściej wybieranych produktów kredytowych. Ich cechą charakterystyczną jest stosunkowo niskie oprocentowanie, które idzie w parze z długim, bo dochodzącym nieraz nawet do trzydziestu lat, okresem kredytowania. Są to kredyty celowe, które udzielane są na zakup mieszkania.

Kredyty mieszkaniowe

Kredyty na mieszkania – jakie są cechy charakterystyczne?

Decydując się na kredyt mieszkaniowy, warto pamiętać, że jest to produkt, który dostępny jest wyłącznie w bankach. Decydując się na niego, należy pamiętać, że bank nałoży na kredytobiorcę szereg dodatkowych zobowiązań związanych nie tylko ze zdolnością kredytową na odpowiednim poziomie. Wymagany jest wkład własny, przedstawić trzeba również dokumenty obrazujące sytuację zawodową. Z uwagi na to, że kredyty mieszkaniowe przyznawane są na naprawdę długi czas, bank duży nacisk kładzie na sytuację finansowo – zawodową kredytobiorcy. Osoby zatrudnione na umowę czasową bądź pracujące na podstawie umowy cywilnoprawnej mają raczej niewielkie szanse na otrzymanie kredytu mieszkaniowego. Zabezpieczeniem w przypadku kredytów mieszkaniowych jest najczęściej hipoteka. To właśnie z tego powodu kredyt na mieszkania jest często określany mianem kredytu hipotecznego. Dla wielu osób jest to jedyna szansa na stanie się właścicielem mieszkania. Ceny mieszkań są bowiem zbyt wysokie, aby znaczna część Polaków mogła pozwolić sobie na zakup własnego M za gotówkę.

Czy środki z kredytów hipotecznych można wydać tylko na zakup mieszkania?

Kredyty hipoteczne to duża grupa kredytów, które wbrew powszechnemu przekonaniu nie są dostępne wyłącznie dla osób zainteresowanym zakupem mieszkania. Taki kredyt pozwala również na zakup domu, a także jego budowę. W każdym przypadku mamy do czynienia z zabezpieczeniem w postaci hipoteki, co oznacza, że do momentu spłaty ostatniej raty bank może zająć nieruchomość, jeśli pojawią się problemy z terminowym regulowaniem kolejnych rat. Informacja o hipotece jest zawsze zapisana w księdze wieczystej nieruchomości.

Kredyty na zakup mieszkania – na jak długo są udzielane?

Kredyty mieszkaniowe to produkty bankowe, które charakteryzują się naprawdę długim okresem kredytowania. Jest to podstawowa cecha, która odróżnia je na przykład od kredytów gotówkowych. W przypadku kredytu mieszkaniowego można liczyć na czas kredytowania wynoszący nawet trzydzieści lat. Warto pamiętać, że w przypadku tak długiego okresu kredytowania koszty kredytu nie są małe. Oznacza to, że do banku trzeba zwrócić kwotę sporo większą niż ta, którą bank zdecydował się nam pożyczyć.

Ranking kredytów mieszkaniowych – czy warto z niego korzystać?

Każdy, kogo interesuje mieszkanie na kredyt powinien zadbać o to, aby postawić na najbardziej korzystną dla siebie ofertę kredytową. Warto w tym celu bliżej poznać ranking kredytów mieszkaniowych. Dobrze prowadzony ranking bankowy kredytów mieszkaniowych pozwala na efektywne porównanie ze sobą różnych kredytów. Do uwzględnianych elementów zalicza się między innymi:

 • maksymalny dopuszczalny okres kredytowania;
 • wysokość oprocentowania;
 • wysokość prowizji banku;
 • wymagane zabezpieczenie.

Są to najważniejsze elementy, które pozwalają na skuteczne porównanie ze sobą kredytów mieszkaniowych, a tym samym wybór tego, który jest najbardziej korzystny.

Jakie dokumenty trzeba przygotować, decydując się na kredyt na mieszkanie?

Każdy, kogo interesuje kredyt mieszkaniowy, powinien pamiętać, do ubiegania się o taką formę wsparcia finansowego niezbędne są określone dokumenty. Przede wszystkim potrzebny jest dokument tożsamości, którym w naszym przypadku jest dowód osobisty. Pozwala on potwierdzić tożsamość osoby, która zamierza starać się o przyznanie kredytu. Wymagane są również dokumenty, które pozwalają na potwierdzenie sytuacji finansowej. Potrzebne jest zaświadczenie od pracodawcy, w którym znajdą się informacje dotyczące rodzaju umowy, a także wysokości osiąganych dochodów. Warto pamiętać, że osoby pracujące na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony mają największe szanse na uzyskanie kredytu mieszkaniowego. W przypadku umów na czas określony wymagane może być oświadczenie pracodawcy dotyczące chęci przedłużenia umowy. W niektórych bankach wymagane są deklaracje PIT za ostatni rok podatkowy.

Kredyt na mieszkanie mogą zaciągnąć również osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. W ich przypadku potrzebne będą takie dokumenty, jak:

 • zaświadczenie wydane przez Urząd Skarbowy i ZUS o braku zaległości w opłacaniu podatków i składek;
 • deklaracja PIT za miniony rok podatkowy;
 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP oraz REGON;
 • zaświadczenie o wpisie do KRS bądź CeiDG

Przydatne będą wszystkie dodatkowe dokumenty obrazujące ewentualny dochód. Może bowiem okazać się, że głównym źródłem dochodu jest umowa o pracę, ale osiągamy także dodatkowe przychody z tytułu na przykład umowy o dzieło.

Decydując się na zakup mieszkania z rynku pierwotnego, należy pamiętać, że w banku potrzebne będą również dokumenty związane z samym mieszkaniem. Do uzyskania kredytu potrzebna jest umowa przedwstępna podpisana z deweloperem, a także potwierdzenie wpłaty wkładu własnego. Wymagany jest również odpis z księgi wieczystej, wypisy z ewidencji gruntów i wypis dewelopera z KRS.

Dość podobnie wygląda kwestia wymaganych dokumentów, jeśli kupujemy mieszkanie z rynku wtórnego. Przedstawić należy umowę przedwstępną ze sprzedawcą, a także dowód potwierdzający wniesienie wkładu własnego. Podobnie jak w przypadku mieszkania z rynku pierwotnego wymagany jest odpis z księgi wieczystej, także dokumenty, z których jasno wynika, że sprzedawca ma prawo do mieszkania. Niezbędne jest też przedstawienie zaświadczenia wydanego przez spółdzielnię mieszkaniową o stanie konta dotychczasowego właściciela. Chodzi o to, czy mieszkanie nie jest zadłużone.

Dostarczając do banku dokumenty, warto pamiętać, że w większości placówek honorowane są jedynie oryginały. Kserokopie nie będą akceptowane. Co więcej, większość zaświadczeń ma określoną ważność. I tak na przykład dokument poświadczający zatrudnienie nie zostanie uwzględniony, jeśli wydany został dobrych kilka miesięcy przed jego dostarczeniem do banku.

Bank po otrzymaniu wszystkich dokumentów może rozpocząć badanie wniosku kredytowego. Po ocenie zdolności kredytowej może podjąć decyzję.

Czy można dostać kredyt mieszkaniowy, jeśli mieszkanie nie posiada księgi wieczystej?

Do wymaganych podczas udzielania kredytu mieszkaniowego dokumentów zalicza się między innymi księga wieczysta nieruchomości. Jest to dokument, który jasno i precyzyjnie wskazuje na stan prawny nieruchomości, nie pozostawiając przy tym żadnych wątpliwości. Zdarza się jednak, że mieszkanie, które chcemy kupić, nie posiada księgi wieczystej. Czy w takim razie nie mamy szans na otrzymanie kredytu? Niekoniecznie. Oczywiście bank będzie nalegał, aby księga wieczysta została założona. Warto jednak pamiętać, że na polskim rynku nieruchomości nadal funkcjonuje wiele mieszkań mających charakter własnościowo-spółdzielczy. To właśnie takie mieszkania nie posiadają księgi wieczystej. W ich przypadku należy do banku dostarczyć zaświadczenie wystawione przez spółdzielnię mieszkaniową, w którym znajdują się takie informacje, jak:

 • oznaczenie mieszkania;
 • metraż lokalu.

Bardzo ważne jest, aby spółdzielnia zawarła w takim oświadczeniu zgodę na założenie księgi wieczystej. Jest to niezbędne do tego, aby bank zgodził się na udzielenie kredytu mieszkaniowego. Warto pamiętać, że księga wieczysta jest dokumentem chroniącym nie tylko interes banku, ale również osoby kupującej mieszkanie. To właśnie w niej znajdą się wszystkie informacje dotyczące obciążeń ciążących na mieszkaniu.

Jakie zabezpieczenia kredytu mieszkaniowego są najczęściej stosowane przez banki?

Podstawowym zabezpieczeniem kredytu mieszkaniowego jest oczywiście hipoteka, która obciąża mieszkanie. Wiele banków decyduje się również na dodatkowe zabezpieczenie w formie ubezpieczenia. Polisa może gwarantować ochronę na wypadek:

 • śmierci kredytobiorcy;
 • utraty pracy przez kredytobiorcę;
 • nieszczęśliwego wypadku i utraty możliwości zarobkowania.

Ubezpieczenie wprawdzie podnosi nieco koszt kredytu, ale nie warto upierać się przy tym, aby bank od niego odstąpił. W razie jakichkolwiek trudności ubezpieczenie może bowiem uratować naszą sytuację finansową. Specjaliści twierdzą, że tak naprawdę dobre kredyty mieszkaniowe to te, które objęte są ubezpieczeniem. Dlatego ranking kredytów na mieszkanie na ogół uwzględnia również dodatkowe formy zabezpieczenia.

Jakie pojęcia warto znać, decydując się na kredyt na mieszkanie?

Planując zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego, warto poznać kilka pojęć, które ułatwią porównanie ze sobą ofert i skorzystanie z dobrze prowadzonego rankingu. Niejeden ranking najlepszych kredytów mieszkaniowych bazuje bowiem na istotnych terminach bankowych.

Jednym z ważniejszych jest stopa procentowa. Można porównać ją do ceny, którą trzeba ponieść za to, że bank pożycza nam swój kapitał. Stopa procentowa zawsze wyrażana jest w procentach, a jej wysokość zależy od ustaleń Rady Polityki Pieniężnej. Generalnie im niższa stopa procentowa, tym mniej kosztuje nas kredyt.

Istotnym pojęciem, które powinno być znane wszystkim zaciągającym kredyt, nie tylko kredyt na mieszkanie, ale również tym, którzy stawiają na zwykłe kredyty gotówkowe, jest WIBOR. Warto pamiętać, że wartość WIBOR może zmieniać się codziennie, ale możliwe są także zmiany tego wskaźnika co miesiąc, co trzy miesiące bądź co pół roku. Analizując ranking kredytów mieszkaniowych, należy bardzo dokładnie sprawdzić według jakiej stawki WIBOR będzie funkcjonował kredyt, który nas interesuje. Generalnie im rzadziej zmieniany WIBOR, tym lepiej dla kredytobiorcy.

Prowizja to pojęcie, które również powinno zainteresować osoby chcące wybrać najlepszy kredyt mieszkaniowy. Jest to opłata o charakterze jednorazowym, która zawsze ustalana jest procentowo od wartości całego kredytu. Warto pamiętać, że wysokość prowizji istotnie wpływa na to, ile ostatecznie kosztuje nas pożyczenie pieniędzy na zakup mieszkania. Kredyty mieszkaniowe to kredyty wieloletnie i opiewające na naprawdę wysokie kwoty. W związku z tym prowizja może być również bardzo duża.

Kredyt mieszkaniowy wiąże się także z marżą, czyli stałą częścią oprocentowania. Oznacza to, że nie ulega ona zmianie.

Jak można spłacać kredyt mieszkaniowy?

Decydując się na kredyt na mieszkanie, można wybrać jeden z dwóch różnych wariantów spłaty. Klienci mogą postawić na:

 • raty równe;
 • raty malejące.

W przypadku rat równych ich wysokość będzie taka sama przez cały okres kredytowania. W praktyce oznacza to tyle, że pierwsze lata spłaty to zwrot odsetek, dopiero później przychodzi pora na oddawanie kapitału.

Decydując się na raty malejące, będziemy oddawać do banku raty w zmniejszającej się wysokości. Część kapitałowa spłacana jest we wszystkich ratach. Z kolei odsetki bank nalicza od tej części kapitału, która pozostała jeszcze do spłaty. Wielu analityków finansowych zaznacza, że raty malejące są zdecydowanie bardziej korzystne. Wiążą się bowiem z niższymi kosztami kredytu. Trzeba jednak pamiętać, że w początkowym okresie spłaty kredytu wiążą się ze znacznie większym obciążeniem finansowym dla kredytobiorcy, co sprawia, że są rozwiązaniem dobrym raczej dla osób, które zarabiają naprawdę dużo.

Czym jest wkład własny?

Przeszkodą, która wiele osób zniechęca do zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego, jest konieczność uiszczenia wkładu własnego. Jest to kapitał, który każdy kredytobiorca ma obowiązek wnieść w momencie, kiedy zawierana jest umowa kredytowa. Obecnie banki nie proponują kredytów mieszkaniowych bez wkładu własnego. Obowiązujące aktualnie przepisy mówią, że wkład własny musi wynosić minimum dwadzieścia procent całkowitej kwoty kredytu. W niektórych – wyjątkowych przypadkach – udaje się wynegocjować z bankiem wkład własny wynoszący dziesięć procent. Jest to jednak absolutne minimum, poniżej którego żaden bank nie zejdzie. Decyzja dotycząca konieczności wniesienia wkładu własnego ma chronić banki przed nadmiernym ryzykiem.

Jaką formę może mieć wkład własny przy kredycie mieszkaniowym?

Wiele osób sądzi, że wkład własny może mieć wyłącznie postać gotówki. Oczywiście większość zarówno osób prywatnych sprzedających mieszkania, jak i deweloperów, taką właśnie formę preferuje najbardziej. Warto jednak pamiętać, że obecnie wkład własny może mieć formę:

 • innej nieruchomości;
 • polisy ubezpieczeniowej;
 • środków, które udało się zgromadzić na książeczce mieszkaniowej.

Jako wkład własny banki mogą potraktować również aktywa trzeciego filaru emerytalnego. UWAGA: za wkład własny nigdy nie zostanie uznany samochód czy papiery wartościowe GWP. Chodzi o to, aby wartość wkładu własnego była niezmienna w czasie.

Czy warto decydować się na wysoki wkład własny?

Wielu specjalistów finansowych podkreśla, że rozsądną praktyką jest postawienie na wysoki wkład własny, jeśli tylko możemy sobie na niego pozwolić. Dlaczego? Wysoki wkład własny oznacza dużo niższy kredyt, co oczywiście przekłada się na wysokość spłacanych rat. Co więcej, niższy kredyt pozwala na dłuższy okres kredytowania. Nie zmniejsza również tak mocno zdolności kredytowej, która będzie oceniana również wtedy, kiedy będziemy chcieli zaciągnąć kolejny kredyt na inny cel. Warto bowiem pamiętać, że trudno przewidzieć przyszłe zdarzenia. Może okazać się tak, że niezbędne będzie pożyczenie z banku pieniędzy na inny cel. Wówczas niższy kredyt mieszkaniowy nam to umożliwi.

Jak poprawić swoją zdolność kredytową przed ubieganiem się o kredyt mieszkaniowy?

Zdolność kredytowa na odpowiednim poziomie to element, bez którego żaden bank nie zdecyduje się nam udzielić kredytu. Niektórzy mają zbyt niską zdolność kredytową, co skutkuje decyzją odmowną banku. Na szczęście przed złożeniem wniosku można zadbać o to, aby poszła ona w górę. Przede wszystkim należy spłacić dotychczasowe zobowiązania. Chodzi zarówno o kredyty, jak i zadłużenie kart kredytowych. Wiele osób kompletnie pomija karty kredytowe, sądząc, że nie są one uwzględniane w ocenie zdolności kredytowej. Zdolność kredytowa wzrasta również wówczas, gdy decydujemy się wnieść wysoki wkład własny. Sposobem na jej podniesienie jest także współkredytobiorca. W przypadku kredytów mieszkaniowych najczęściej jest nim małżonek.

Warto pamiętać, aby w przypadku niskiej zdolności kredytowej, nie ograniczać się do sprawdzenia oferty tylko jednego banku. Oferty poszczególnych placówek bankowych mocno się bowiem w tym względzie między sobą różnią. To, że jeden bank ocenił negatywnie naszą zdolność kredytową nie oznacza, że w innym sytuacja będzie dokładnie taka sama.

Kto może zaciągnąć kredyt mieszkaniowy?

Kredyt mieszkaniowy adresowany jest do wszystkich, którzy chcą stać się posiadaczami własnego mieszkania. Z uwagi na to, że są to kredyty opiewające na naprawdę wysokie kwoty, skorzystać mogą z nich osoby mające odpowiednio dużą zdolność kredytową. Generalnie banki kierują swoją ofertę kredytów mieszkaniowych do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony i osiągających dość wysokie zarobki. Dostęp do kredytów mieszkaniowych jest ułatwiony dla osób pozostających w związku małżeńskim. Nie oznacza to jednak, że single nie mają na niego szans.

Jak uzyskać kredyt mieszkaniowy, będąc singlem?

Banki podchodzą do kredytów mieszkaniowych dla singli z dużą rezerwą. Zakładają bowiem, że są to kredyty związane ze zdecydowanie większym ryzykiem. W przypadku utraty pracy bądź kłopotów zdrowotnych nie ma bowiem nikogo, kto mógłby przejąć obciążenie finansowe. W przypadku singli zdecydowanie trudniejsze jest również osiągnięcie zdolności kredytowej na poziomie wymaganym przez bank. Nie należy jednak zakładać, że otrzymanie kredytu mieszkaniowego przez singla nie jest możliwe. Należy jednak pamiętać, że bank może zdecydować się na zastosowanie dużo wyższych kosztów dodatkowych. Chodzi o ubezpieczenie jako dodatkową formę zabezpieczenia. W przypadku singli zainteresowanych kredytem mieszkaniowym bank może położyć szczególny nacisk na ubezpieczenie na życie oraz od utraty pracy.

Singiel chcący kupić mieszkanie na kredyt powinien pamiętać również o tym, że w jego przypadku trudniej może być spełnić kryterium dochodowe. Jeśli kredyt mieszkaniowy zaciągają dwie osoby, to także zdolność kredytowa wyliczana jest inaczej.

Dla osób w jakim wieku dostępny jest kredyt na mieszkanie?

Wiele osób jest przekonanych, że kredyty mieszkaniowe to opcja dostępna wyłącznie dla osób młodych. Tymczasem okazuje się, że niejeden ranking kredytów mieszkaniowych wskazuję, że na taki kredyt mogą liczyć również osoby mające więcej niż trzydzieści lat. Oczywiście wymagania co do wieku są różne w różnych bankach, dlatego ranking kredytów na mieszkanie okazuje się być w tym przypadku bardzo pomocny. Bardzo często przyjmuje się, że kredyt mieszkaniowy może zostać udzielony osobie, która zdąży go spłacić do czasu przejścia na emeryturę. Co to oznacza w praktyce? Jeśli mieszkanie na kredyt chce kupić mająca pięćdziesiąt lat kobieta, może ona liczyć na okres kredytowania wynoszący około dziesięć lat. Oczywiście nie jest to regułą i są banki, w których czas kredytowania kredytów mieszkaniowych nie jest powiązany z końcem aktywności zawodowej.

Czy kredyty na mieszkanie są dostępne dla osób pracujących poza Polską?

Bardzo często pojawia się pytanie dotyczące tego, czy banki udzielają kredytów mieszkaniowych osobom pracującym poza Polską. Oczywiście każdy, kto zarabia poza granicami naszego kraju może liczyć na kredyt finansujący zakup mieszkania. Trzeba jednak liczyć się z tym, że bank może zdecydować się na zastosowanie dodatkowych wymagań. W dostarczonych do banku dokumentach nie może zabraknąć:

 • umowy o pracę;
 • zaświadczenia o wysokości osiąganych dochodów.

Zagraniczny pracodawca wystawi jednak dokumenty w swoim języku. Nie mamy co liczyć, że bank zaakceptuje je w takiej formie. Wszystkie dostarczane do banku dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski. Co jednak ważne, zwykłe tłumaczenie jest niewystarczające. Należy skorzystać z pomocy tłumacza przysięgłego. UWAGA: wprawdzie zarobki osób pracujących poza Polską są na ogół wyższe niż te w kraju, to dla takich osób banki oferują niższe kredyty mieszkaniowe. Uważają bowiem, że wiążą się one z większym ryzykiem.

Czy dostępne są kredyty mieszkaniowe w obcej walucie?

Chyba wszyscy słyszeli o słynnych frankowiczach, czyli osobach, które zdecydowały się przed laty na zaciągnięcie kredytów we frankach szwajcarskich. Bardzo długo były one niezwykle korzystne. Kiedy jednak Szwajcarzy zdecydowali o uwolnieniu swojej waluty, kurs franka gwałtownie wzrósł. Skutkowało to także wzrostem wysokości rat, co wiele osób doprowadziło na skraj upadłości finansowej. Obecnie udzielanie kredytów w obcej walucie osobom, których zarobki wypłacane są w złotówkach nie jest możliwe. Jest to efekt rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego. Ominięcie tych przepisów jest niemożliwe. Jeśli jednak ktoś zarabia w walucie innej niż złotówki, kredyt walutowy jest dla niego nadal dostępny.

Decydując się na skorzystanie z takiej możliwości, należy pamiętać, że zagraniczne zarobki wiążą się z nieco niżej ocenianą zdolnością kredytową. Jej szacunek daleki jest od zwykłego przewalutowania. Oznacza to, że banki zaproponują kredyt niższy niż ten, którego byśmy się spodziewali. Z czego wynika takie nastawienie banków? Przede wszystkim z założenia, że polska waluta może się umocnić. Bez problemu kredyt mieszkaniowy otrzymają osoby zarabiające w euro oraz dolarach. Już jednak ci, których zarobki wypłacane są w koronach duńskich, norweskich bądź islandzkich będą mieli problem. Polskie banki nie oferują bowiem kredytów mieszkaniowych w takich walutach. Rozwiązaniem dla takich osób jest współkredytobiorca, który zarabia w złotówkach. UWAGA: w takim przypadku to polskie zarobki muszą być wyższe.

W przypadku zmiany waluty, w której wypłacane są zarobki, warto rozważyć wystąpienie do banku z wnioskiem o przewalutowanie kredytu.

Jakie inne rodzaje kredytów poza kredytami mieszkaniowymi oferują banki?

Banki mają naprawdę bogatą ofertę kredytową. Proponują między innymi kredyt dla zadłużonych, który pozwoli wyjść z problemów finansowych. Do takich zalicza się kredyty konsolidacyjne, które przeznaczone są dla osób mających więcej niż jedno zobowiązanie. Co ważne, takie kredyty pozwalają połączyć wszystkie dotychczasowe zobowiązania w jedno, co skutkuje przede wszystkim zmniejszeniem liczby rat, a także obniżeniem ich wysokości. Konsolidacja może objąć wszystkie rodzaje kredytów, a także zadłużenie powstałe na karcie kredytowej, o czym wie niewiele osób.

Czy kredytu na mieszkanie trzeba się bać?

Wiele osób ma duże opory przed zaciągnięciem kredytu mieszkaniowego. Jest to bowiem wysokie zobowiązanie, które towarzyszyć może przez znaczną część życia. Warto jednak pamiętać, że banki solidnie podchodzą do oceny ryzyka finansowego, dokładnie analizując zdolność kredytową potencjalnych klientów. Oznacza to, że jeśli zauważą, że ktoś może mieć problem ze spłatą kredytu, raczej nie zdecydują się na pożyczenie pieniędzy. Dobrze jest zadbać o wybór najkorzystniejszej oferty spośród wszystkich dostępnych na rynku.
W tym pomoże bankowy ranking kredytów na mieszkanie. Decydując się na mieszkanie na kredyt, zawsze trzeba jednak pamiętać, że jest to zobowiązanie, które trzeba będzie spłacić. W razie problemów bank może zdecydować się na zajęcie nieruchomości. Jest to jednak zawsze ostateczność.

Co zrobić w przypadku problemów ze spłatą kredytu mieszkaniowego?

Nawet najlepiej oceniona zdolność kredytowa nie przewiduje nagłych zdarzeń losowych. Każdy kredytobiorca może zmierzyć się z poważnymi problemami, które utrudniają terminowe regulowanie kolejnych rat. Na szczęście wbrew temu, co sądzi wiele osób, banki nie są bezdusznymi instytucjami. W ich interesie leży, aby klient spłacił swoje zobowiązanie. Dlatego przejściowymi trudnościami w spłacaniu kredytu mieszkaniowego nie należy zbytnio się przejmować. Nie należy jednak pozostawać biernym. Przede wszystkim trzeba jak najszybciej skontaktować się z bankiem, informując, że mamy chwilowe problemy finansowe. Bank takiego klienta potraktuje poważnie i postara się znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Tym, na co można postawić są między innymi wakacje kredytowe. Polegają one na zawieszeniu spłaty zobowiązania na kilka miesięcy. UWAGA: wakacje kredytowe dostępne są w większości banków tylko raz przez cały okres kredytowania. Zdarza się, że ranking najlepszych kredytów mieszkaniowych ujmuje kwestię ewentualnej przerwy w spłacie. Zawsze warto to sprawdzić. Rozwiązaniem, które może zaproponować bank, jest także wydłużenie okresu kredytowania z jednoczesnym zmniejszeniem wysokości rat. Pozwala to spłacać kredyt, a jednocześnie znacząco zmniejsza miesięczne obciążenie domowego budżetu.

Czy osoby mające kredyt mieszkaniowy mogą liczyć na inne formy kredytowania?

Zdarza się, że osoby, które zdecydowały się na zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego mają inne potrzeby, których nie są w stanie sfinansować gotówką. Pojawia się wówczas pytanie, czy mogą liczyć na inną formę kredytowania. Odpowiedź jest prosta: wszystko zależy od zdolności kredytowej. Jeśli mamy na tyle duże zarobki, że nasza zdolność kredytowa utrzymuje się na odpowiednim poziomie mimo rat kredytu mieszkaniowego, bank z pewnością nie odmówi nam dodatkowej formy kredytowania. Warto jednak pamiętać, że może zdecydować się na zastosowanie zabezpieczenia w formie na przykład polisy ubezpieczeniowej. Tego rodzaju kwestie uwzględnia często ranking kredytów mieszkaniowych.

Kredyt na mieszkanie to dla wielu osób jedyna szansa na koniec długoterminowego wynajmu, który w ostatecznym rozrachunku w ogóle się nie opłaca. Warto pamiętać, że jest to zobowiązanie finansowe na lata. To właśnie z tego powodu należy postawić na najbardziej korzystną i jednocześnie stabilną w czasie ofertę. Pomocny będzie w tym dobrze prowadzony ranking bankowych kredytów mieszkaniowych.

 

Aleksander Jagiełło
Aleksander Jagiełło
REDAKTOR Artykuł: 14.03.2022, Aktualizacja 31.05.2022

Polecamy

Warto wiedzieć

Inwestowanie - co to jest, na czym polega, jak zacząć i jakie inwestycje przynoszą największy zysk?

Inwestowanie – co to jest, na czym polega, jak zacząć i jakie inwestycje przynoszą największy zysk?

Jak rozpocząć inwestowanie w bezpieczny i pewny sposób? W co warto inwestować? Sprawdź!

Inwestowanie na giełdzie krok po kroku

Inwestowanie na giełdzie krok po kroku

Każdy ekspert z pewnością potwierdzi, że zaoszczędzone pieniądze trzeba pomnażać, poprzez ich inwestowanie. Sprawdź, jakie faktycznie przynosiły korzyści?

Jak wybrać konto dla dziecka

Jak wybrać konto dla dziecka?

W niektórych bankach konto osobiste można założyć nawet noworodkowi. Jednak aż do ukończenia 13. roku życia dziecko nie będzie mogło zbyt wiele zrobić z pieniędzmi, które zostały wpłacone na jego rachunek.

Jakie są formy inwestowania?

Jakie są formy inwestowania?

Przechowywanie pieniędzy na koncie nie przynosi żadnych zysków, a środki są dosłownie zjadane przez inflację. Istnieją różne formy inwestowania, pozwalające nawet osobom niedoświadczonym i bez specjalistycznej wiedzy na powiększanie majątku.

Kredyt na fotowoltaikę

Kredyt na fotowoltaikę

Zastanawiacie się nad zamontowaniem ogniw fotowoltaicznych? Przed zaciągnięciem pożyczki na fotowoltaikę warto przeanalizować potrzeby swojego gospodarstwa domowego, oszacować budżet i poszukać najbardziej optymalnej oferty na montaż ogniw słonecznych.

W co warto inwestować?

W co warto inwestować?

Każdy inwestor jest wyjątkowy – nie tylko z uwagi na kapitał, jakim dysponuje, ale także ze względu na jego unikalny profil psychologiczny oraz demograficzny. Doradca finansowy doskonale wie, w co inwestować pieniądze i jakie konkretnie zagrożenia są związane z poszczególnymi typami inwestycji.