Kredyty na działkę

Aleksander Jagiełło
Aleksander Jagiełło
REDAKTOR Artykuł: 14.03.2022, Aktualizacja 21.04.2022

Dla przeciętnej rodziny i zwykłego tzw. „Kowalskiego” – zakup mieszkania czy wybudowanie domu i ich urządzenie, to największa możliwa życiowa inwestycja. Dla ogromnej części z klientów decydujących się na zakup nieruchomości, zebranie całej kwoty w formie gotówkowej i odłożenie odpowiedniej sumy pieniędzy na zakup domu całkiem samodzielnie – jest nieosiągalne. 

Kredyty na działkę

Dlatego na rynku usług i produktów finansowych regularnie rośnie zainteresowanie ofertami na kredyty na zakup działki budowlanej, dzięki którym nawet bez odłożonej całości wymaganej kwoty, można stać się właścicielem własnej działki o przeznaczeniu budowlanym. Oczywiście samo nabycie gruntów pod budowę nieruchomości jest tylko pierwszym z całej długiej listy kroków, pozwoleń, projektów
i dokumentów do uzyskania. Niewątpliwie jednak, właściciele gruntów budowlanych i posiadacze rodzinnych działek o przeznaczeniu pod zabudowę wielorodzinną lub jednorodzinną – mogą czuć, że mają swój własny niezbywalny kawałek ziemi, na którym mogą wybudować własny wymarzony dom bądź gospodarstwo, o ile tylko pozwolą na to zgromadzone środki finansowe.

Kredyt na działkę – oferty bankowe i pozabankowe

Kredyty na działkę są dzisiaj dość powszechnie oferowane przez instytucje bankowe i bardzo ważnym jest, aby w pierwszej kolejności sprawdzać propozycje składane wyłącznie przez zweryfikowane i godne zaufania podmioty bankowe. Komisja Nadzoru Finansowego to jedna z tych państwowych instytucji, która na bieżąco sprawdza stan poszczególnych organizacji zarejestrowanych na rynku finansowym, weryfikując przestrzeganie przez te podmioty przepisów handlowych i bankowych.

Na listach publikowanych na bieżąco przez KNF sprawdzić można, które organizacje działające na rynku zarejestrowane są w ogóle, jako instytucje bankowe, a które działają poza rynkiem bankowym – a co za tym idzie, nie mogą być kontrolowane i sprawdzane ani upominane za swoje nieuczciwe praktyki rynkowe przez bankowy regulator, jakim jest KNF. Aby więc uniknąć rozczarowania, jakie niewątpliwie może przynieść podpisanie umowy z nieuczciwym oferentem, warto najpierw dokładnie wczytać się w listę banków zarejestrowanych
i dopuszczonych do działalności na terenie Polski. To bardzo istotne z wielu powodów – oferta gwarantowana przez komercyjne banki na kredyt pod zakup działki jest przeważnie na kilku płaszczyznach znacznie korzystniejsza, aniżeli oferty tzw. instytucji parabankowych. Główne różnice, jakie można znaleźć pomiędzy pożyczkami proponowanymi w sektorze pozabankowym, a tymi oferowanymi przez znane międzynarodowe instytucje finansowe, to przede wszystkim:

  • mniej przejrzyste warunki umowy, które spisane są w mniej czytelny sposób, bardziej skomplikowanym językiem;
  • zawieranie niedopuszczalnych na rynku bankowym tzw. “klauzul abuzywnych”, nakładających na klientów rozliczne dodatkowe obowiązki niewynikające wprost z konstrukcji rynku bankowego i nadzoru KNF;
  • mniejsza elastyczność warunków handlowych – brak możliwości negocjowania poszczególnych zapisów umowy lub mniejszy zakres dopuszczalnych parametrów umowy pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą (np. inny, znacznie krótszy maksymalny czas rozłożenia płatności na raty);
  • kredyt na zakup gruntu może być oprocentowany na dowolnej zasadzie, bez powiązania z obowiązującymi na rynku stopami procentowymi, przez co koszty ostateczne pożyczki mogą być nieporównanie wyższe w skali roku, aniżeli RRSO reprezentowane przez kredyty bankowe.

Reasumując powyższe punkty należy stwierdzić ponad wszelką wątpliwość, że kredyt na zakup działki budowlanej może ostatecznie wygenerować znacznie wyższe koszty spłaty w przypadku sektora pozabankowego, aniżeli w przypadku instytucji bankowych. Wynika to nie tylko z faktu, że instytucje nie będące bankami mogą ustalać sobie zupełnie indywidualne warunki udzielania wsparcia finansowego dla wnioskujących o pomoc klientów indywidualnych.

Kredyty na działkę – oprocentowanie, okres kredytowania i nic więcej

Oczywiście stopa oprocentowania rocznego ma kolosalny wpływ na ostateczną wysokość środków pieniężnych do zwrócenia pożyczkodawcy, ale w przypadku instytucji finansowych parabankowych może być także ukrytych wiele opłat dodatkowych. Nie tylko marża, rozumiana jako zysk sprzedającego kredyt na zakup działki budowlanej, ale także rozmaite koszty manipulacyjne (np. za przygotowanie oferty, czy ubezpieczenie pożyczki zgodnie z wymogami sprzedawcy) mogą być w momencie podpisywania umowy
z automatu doliczone do harmonogramu spłaty rat kredytowych klienta. Takie instytucje mogą również zawierać rozmaite dodatkowe opłaty i kary dla swoich klientów, którzy np. spóźniają się ze spłatą zobowiązania i w przypadku firm niebędących bankami – prawo dochodzenia przez klienta swoich praw przed finansowymi organami państwa, jest później niebywale ograniczone.

Dlatego jeśli tylko jest taka możliwość, inwestycje w zakup nieruchomości czy gruntu pod późniejszą budowę nieruchomości, powinny być zawiązywane tylko i wyłącznie ze środków własnych lub przez bankowy kredyt na kupno działki. Klient jest wtedy chroniony potrójnie – zapisy jego umowy na pewno są zgodne z prawem, a warunki ochrony ubezpieczeniowej kredytu są gwarantowane zarówno przez sam bank komercyjny jak i Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) powołany tylko i wyłącznie do tego celu. A ponieważ zakup własnej ziemi
i rozpoczęcie na niej budowy domu jest dla większości osób największym życiowym i ekonomicznym przedsięwzięciem – warto uzyskać pełne wsparcie od wszystkich zaangażowanych podmiotów, włączając w to instytucje państwa i towarzystwa ubezpieczeniowe działające na rynku finansowym.

Kredyt na działkę budowlana – jak, kiedy i z kim go wziąć?

Dla wielu klientów odwiedzających bank po raz pierwszy, ilość dokumentów i formalności, które wnioskujący o kredyt na działkę
o przeznaczeniu budowlanym musi dostarczyć do banku w celu skompletowania wniosku – jest zniechęcająca. Na szczęście w bankach istnieje dzisiaj stanowisko konsultanta lub doradcy ds. kredytów hipotecznych, który to skupia się tylko i wyłącznie na tym, aby przeprowadzić klientów zainteresowanych wybudowaniem własnego domu lub nabyciem własnej ziemi – przez gąszcz przepisów bankowych i budowlanych związanych z realizacją takiej inwestycji.

Bank przed udzieleniem zainteresowanemu pomocy finansowej musi oczywiście najpierw sprawdzić nie tylko, czy kredyt na zakup działki o określonych parametrach nie będzie zbyt dużym i ciężkim do udźwignięcia zobowiązaniem finansowym. Oczywiście regulator rynku nakłada na instytucje bankowe nie tylko obowiązek weryfikacji danych osobowych wnioskującego, ale także dogłębnej, obiektywnej
i rzetelnej analizy zdolności kredytowej takiego wnioskującego lub wnioskujących (np. małżeństwa). W odróżnieniu od innych popularnych pożyczek dostępnych na rynku jak np. kredyty gotówkowe czy konsolidacyjne – w tym wypadku kredyt na działkę budowlaną obwarowany jest także dodatkowymi regulacjami. Podczas wnioskowania o taki kredyt należy chociażby wykazać dokładnie o jakie grunty chodzi – poprzez wskazanie obrębu ewidencyjnego, terytu oraz dokładnego numeru ewidencyjnej działki budowlanej.

Należy także dostarczyć analitykom bankowym wszystkie inne kluczowe dokumenty, np. wypis z rejestru gruntów potwierdzający klasę ziemi i sklasyfikowanie danego terenu przez gminę jako terenu budowlanego. Klienci niejednokrotnie muszą także złożyć przy okazji rozmaite zaświadczenia lub oświadczenia – np. o rozdzielności majątkowej wnioskujących. Niektóre banki mogą również uzależnić swoją decyzję o przyznaniu pomocy finansowej w oparciu o projekt budowlany, który będzie stanowił załącznik do wniosku. Wielkość inwestycji, jej przeznaczenie czy wybrane i zastosowane materiały budowlane oraz elementy infrastruktury – będą bowiem wpływały na kosztorys całej budowy, a przez to mogą determinować ewentualną „wypłacalność” i „niewypłacalność” klienta. Ponieważ kredyt na budowę domu większość klientów bankowych bierze w swoim życiu tylko raz – warto mieć pewność, że wybrało się dobrze i uniknąć wszystkich drobnych niuansów, które później mogą rzutować na przebieg całej inwestycji.

Pomoc i wsparcie ze strony pracownika bankowego oddelegowanego przez instytucje wyłącznie do tego celu – jest doskonałym wyborem. Doradcy i konsultanci klienta doskonale wiedzą nie tylko jak uzyskać pozytywną decyzję kredytową, ale mają również ogromne doświadczenie wynikające z wielu lat obsługi podobnych wniosków, więc mogą również służyć bardzo mądrą radą dla każdego, kto sposobi się dopiero do wybudowania swojego pierwszego domu. Tacy doświadczeni analitycy bankowi często potrafią nie tylko skutecznie sprzedać zainteresowanym kredyty hipoteczne, ale np. nakierować na najnowsze programy dofinansowania paneli fotowoltaicznych, czy inne lokalne i regionalne programy inwestycyjne np. wspierające wymianę pomp cieplnych czy pieców w domach jednorodzinnych.

Kredyt – działka i wymarzony dom na niej

Dom to spełnienie marzeń niemal każdej rodziny, dlatego wiele osób po ustabilizowaniu swojej pozycji zawodowej, po spłaceniu posiadanego już mieszkania w dużym mieście – decyduje się na kolejny krok. Naturalnym krokiem dla wielu „mieszczańskich” rodzin jest więc zainwestowanie już po 40-tym roku życia swoich środków i oszczędności (np. po sprzedaniu mieszkania) w zakup większego domu lub wybudowanie własnej nieruchomości na posiadanym lub nabytym gruncie.

Banki bardzo chętnie oferują dzisiaj kredyty gotówkowe nawet bardzo młodym osobom, dopiero zaczynającym swoją karierę zawodową
i tutaj spełnienie wymogów formalnych jest czasami bardzo proste. Aby uzyskać taką pożyczkę, niekiedy wystarczy sam kontakt online
i wypełnienie interaktywnego formularza na stronie www oferenta. W przypadku takich produktów jak kredyt – działka budowlana musi być odpowiednio sprawdzona i zweryfikowana przez bank, tak samo jak projekty budowlane i status majątkowy wnioskującego o kredyt małżonka. Przejście sita weryfikacyjnego jest więc tutaj znacznie trudniejsze i bardziej czasochłonne.

Warto również pamiętać o tym, że banki decydując się oferować swoim klientom kredyt na działkę praktycznie zawsze zabezpieczają się na wypadek niewypłacalności klienta poprzez specjalne klauzule zabezpieczające majątek banku w formie zarówno zakończonej jak
i niezakończonej inwestycji. Oznacza to nie mniej i nie więcej niż tylko tyle, że klient nie spłacający swojego zobowiązania na rzecz banku
w terminie ustalonym w podpisanej umowie kredytowej – może liczyć się nie tylko z naliczaniem odsetek i kar umownych, ale również
z całkowitym przejęciem gruntów wraz z posadowionymi na nim konstrukcjami.

Osoby biorące w przeszłości kredyt samochodowy na pewno wiedzą, że banki zarówno w przypadku aut kupowanych na własność jak
i tych leasingowanych jedynie przez klienta – zawierają w umowach kredytowych zapisy, na mocy których mogą przejąć takie auto od klienta niewywiązującego się ze swojej umowy. Auto takie może stać się składnikiem majątku banku i może zostać zlicytowane według interesu samego banku, ale nie musi – decyzje podejmuje zawsze wierzyciel w oparciu o analizę własnych potrzeb i korzyści finansowych.
To samo dotyczy domów i nieruchomości kupowanych za kredyty hipoteczne, a także gruntów nabywanych przez bankowych klientów
z pomocą pożyczki.

Jeśli inwestor korzystający z pieniędzy z kredytu nie będzie w stanie regulować swojego zobowiązania względem banku – może liczyć się nawet z tym, że cała działka wraz ze znajdującymi się już na niej elementami konstrukcji i architektury, zostanie przejęta przez Dział Egzekucji i Windykacji danego banku. Odzyskanie takiej nieruchomości po cenie początkowej może być już wtedy niemożliwe, gdyż bank znajdujący się w posiadaniu takiej własności zazwyczaj zamierza zlicytować grunty wraz z budynkami z odpowiednim dla siebie zyskiem. Należy więc dołożyć wszelkich starań, aby zaciągnięty kredyt na zakup działki budowlanej nie przekraczał możliwości finansowych klienta i był możliwy do spłaty – nawet jeśli w trakcie budowy okaże się, że koszty zabudowy gruntu są znacznie wyższe. Koszt materiałów budowlanych i roboczogodziny robotników budowlanych oraz podwykonawców rośnie w zasadzie z kwartału na kwartał, więc wszystkie te zmienne warunki ekonomiczne i koniunkturę rynkową również należy wliczyć w swoje kalkulacje jeszcze przed rozpoczęciem negocjacji
z bankiem.

Kredyt pod zakup działki a inne programy wsparcia

Mając do dyspozycji odpowiednią ilość czasu, należy ze stosownym wyprzedzeniem udać się do placówki wybranego banku komercyjnego
i poprosić specjalnie oddelegowanego do tego pracownika o pomoc w przejściu całej procedury. Jednak samo uzyskanie pożyczki na ten cel nie jest wcale zwieńczeniem inwestycji, lecz dopiero jej początkiem. Większość doradców bankowych wspiera swoich klientów przez cały proces – aż do wybudowania domu i dlatego mają oni także spore pojęcie nie tylko o tym, jak udziela się kredyt na zakup działki budowlanej. Mogą również podpowiedzieć w wielu innych powiązanych z budownictwem i wykonawstwem tematach, związanych chociażby z ubezpieczeniem inwestycji i nieruchomości, czy pozyskaniem kontaktów do okolicznych rzeczoznawców, geodetów lub projektantów.

Należy pamiętać, że w wielu regionach dostępne są również konkretne celowe środki finansowe z rozmaitych programów – nie tylko Unii Europejskiej, ale również. ? Wiele z nich polega na współfinansowaniu pożądanych przemian, np. technicznych w zakresie energetyki, chociaż nie tylko. Może to oznaczać, że dla rozrastającej się części miasta czy gminy możliwe będą do pozyskania dodatkowe środki na budowę dróg dojazdowych, chodników albo montaż oświetlenia drogowego. Z kolei dla właścicieli domów jednorodzinnych
i wielorodzinnych może to oznaczać, że dostępne są w lokalnym urzędzie miasta albo organizacji pozarządowej granty i inne formy finansowego wsparcia takie jak kredyt fotowoltaika.

Za ich sprawą można w całości lub w jakiejś części uzyskać pokrycie wydatków montażu nowoczesnych źródeł energii – np. paneli fotowoltaicznych przerabiających energię słoneczną w energię elektryczną bądź pomp cieplnych odzyskujących ciepło dla budynku. Wystarczy zwrócić się do odpowiednich agencji lub organów samorządowych ze stosownymi wnioskami o pomoc finansową, aby uzyskać niekiedy bardzo duże rekompensaty finansowe z tytułu podjętych prac. Dotyczy to zarówno domów, które budowane są od podstaw
i uwzględniają już te wszystkie nowoczesne, odnawialne technologie jak i domów, które były wybudowane dawno, a ich właściciele chcieliby teraz przejść odpowiednio proces modernizacji i planują przebudowę tychże elementów. Doradca bankowy obsługujący klientów kupujących działki na cele budowlane, praktycznie zawsze służy swoją profesjonalną radą, także w tych aspektach.

Trzeba przy tym pamiętać, że nawet niewielkie domostwo i nieduża nieruchomość, powinna być odpowiednio ubezpieczona. Dotyczy to nie tylko finalnego aspektu każdej inwestycji, czyli już oddanego do użytkowania wolnostojącego domu jednorodzinnego. Sama działka
w mniejszym stopniu, ale już wykonane elementy konstrukcji i architektury, czy też wykonane przyłącza oraz zgromadzone narzędzia jak
i materiały budowlane – w większym stopniu mogą ulec zniszczeniu bądź uszkodzeniu jeszcze zanim dom będzie gotowy. Ubezpieczenie placu budowy oraz samego procesu wykonywania projektu wraz z narzędziami i materiałami jest wyjątkowo racjonalne i może uchronić właściciela przed kolosalnymi finansowymi i organizacyjnymi konsekwencjami. Nie trudno wyobrazić sobie bowiem, jak zalanie, spalenie lub okradzenie placu budowy może uderzyć w pomyślność całego wielkiego, rodzinnego przedsięwzięcia – na szczęście łatwo można się przed tym zabezpieczyć, korzystając z dobrze dopasowanej ochrony ubezpieczeniowej.

Aleksander Jagiełło
Aleksander Jagiełło
REDAKTOR Artykuł: 14.03.2022, Aktualizacja 21.04.2022

Polecamy

Warto wiedzieć

Inwestowanie - co to jest, na czym polega, jak zacząć i jakie inwestycje przynoszą największy zysk?

Inwestowanie – co to jest, na czym polega, jak zacząć i jakie inwestycje przynoszą największy zysk?

Jak rozpocząć inwestowanie w bezpieczny i pewny sposób? W co warto inwestować? Sprawdź!

Inwestowanie na giełdzie krok po kroku

Inwestowanie na giełdzie krok po kroku

Każdy ekspert z pewnością potwierdzi, że zaoszczędzone pieniądze trzeba pomnażać, poprzez ich inwestowanie. Sprawdź, jakie faktycznie przynosiły korzyści?

Jak wybrać konto dla dziecka

Jak wybrać konto dla dziecka?

W niektórych bankach konto osobiste można założyć nawet noworodkowi. Jednak aż do ukończenia 13. roku życia dziecko nie będzie mogło zbyt wiele zrobić z pieniędzmi, które zostały wpłacone na jego rachunek.

Jakie są formy inwestowania?

Jakie są formy inwestowania?

Przechowywanie pieniędzy na koncie nie przynosi żadnych zysków, a środki są dosłownie zjadane przez inflację. Istnieją różne formy inwestowania, pozwalające nawet osobom niedoświadczonym i bez specjalistycznej wiedzy na powiększanie majątku.

Kredyt na fotowoltaikę

Kredyt na fotowoltaikę

Zastanawiacie się nad zamontowaniem ogniw fotowoltaicznych? Przed zaciągnięciem pożyczki na fotowoltaikę warto przeanalizować potrzeby swojego gospodarstwa domowego, oszacować budżet i poszukać najbardziej optymalnej oferty na montaż ogniw słonecznych.

W co warto inwestować?

W co warto inwestować?

Każdy inwestor jest wyjątkowy – nie tylko z uwagi na kapitał, jakim dysponuje, ale także ze względu na jego unikalny profil psychologiczny oraz demograficzny. Doradca finansowy doskonale wie, w co inwestować pieniądze i jakie konkretnie zagrożenia są związane z poszczególnymi typami inwestycji.