Lokaty

Aleksander Jagiełło
Aleksander Jagiełło
REDAKTOR Artykuł: 15.03.2022, Aktualizacja 30.05.2022

Bankowe lokaty to wyjątkowo bezpieczny i niemal niezawodny sposób na zwiększenie swoich oszczędności i zabezpieczenie swojego majątku przed spadkiem jego wartości. Decydują się na nie przede wszystkim osoby dysponujące większymi środkami finansowymi do zainwestowania, ale nie są zainteresowani bardziej ryzykownymi metodami gry rynkowej jak zakup akcji albo innych kontaktów krótko- i długoterminowych. 

Lokaty

Lokata to idealne rozwiązanie dla każdego, kto pozostaje klientem banku i chciałby zabezpieczyć część swoich oszczędności chociażby przed wpływem inflacji na wartość pieniądza, ale jednocześnie nie ma czasu lub wystarczającej wiedzy do podejmowania samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Gdy jedni klienci podpisują z bankami pożyczki gotówkowe, inni zanoszą do banku swoje oszczędności w celu ich pomnożenia. Analitycy bankowi są w tym przypadku odpowiedzialni za decyzje inwestycyjne swojego banku, ale nawet dokonywanie złych wyborów przez bank w danym okresie rozliczeniowym nie rzutuje na wypłatę zysków z lokaty, ponieważ te są zagwarantowane klientowi w ramach obowiązującej umowy. Mówiąc inaczej – nawet jeśli bank w danym okresie odnotowuje ogólnie straty w swoim portfelu, to lokaty roczne i terminowe i tak zostaną wypłacone klientowi z obiecanym zyskiem, który jest z góry znany i ustalony. Kwestią, która jest zróżnicowana, jeśli chodzi o konstrukcję tych umów, jest wysokość oprocentowania gwarantowanego przez bank. Korzystna lokata to taka, w której oprocentowanie roczne przekracza 3 procent, ale przy niskich stopach procentowych opłacalność tego typu umów dla banków znacznie spada, przez co obniża się także oprocentowanie samych lokat – w skrajnych przypadków może ona nawet spaść poniżej 1 punktu procentowego.

Lokaty w banku – co trzeba o nich wiedzieć

Przeciętna lokata w banku była zawsze pierwszym wyborem dla klientów, którzy cenią sobie wygodę i bezpieczeństwo. Stopa zwrotu, czyli mówiąc inaczej – zysk prognozowany z inwestycji w lokaty – nawet w najlepszych czasach rynkowej hossy nie przekraczały 3-4% w skali roku, co czyni je teoretycznie mało dochodowymi narzędziami inwestycyjnymi. Przynajmniej dla inwestorów młodszych i nastawionych na poszukiwanie większych perspektyw zarobku w krótszej perspektywie czasowej – lokata oszczędnościowa nie jest pierwszym wyborem. Chętnie sięgają po nią natomiast inwestorzy bardziej leciwi – dysponujący większymi oszczędnościami, a więc mający tym samym wyższą kwotę bazową, od której następnie naliczane jest oprocentowanie lokaty konta.

Co takiego sprawia jednak, że bankom komercyjnym można całkowicie zaufać podczas podpisywania umowy na lokaty miesięczne lub długoterminowe? To przede wszystkim sam fakt, że oprocentowanie zagwarantowane przez banki nie są zbyt wysokie, a więc spełnienie tych celów nie wymaga podejmowania wielkiego ryzyka na rynkach finansowych. Bank chcący spełnić te minimalne cele inwestycyjne dla portfela swoich klientów z lokatami może z powodzeniem wybierać bezpieczne rynki jak FOREX czy obligacje skarbowe zaufanych gospodarek, aby zawsze dysponować zdywersyfikowanym portfelem opcji dla swoich klientów. Nawet więc krótkoterminowe spadki na wszystkich rynkach nie uderzają w wypłacalność banku względem klientów mających otwarte dobre oprocentowanie lokaty. Oczywiście dotyczy to wyłącznie tych lokat, które mają stałe oprocentowanie – w przypadku umów ze zmiennym oprocentowaniem, klient musi się liczyć z ryzykiem rynkowym.

Lokata oszczędnościowa

Lokata bankowa długoterminowa jest rozwiązaniem adresowanym przede wszystkim do tych klientów, którzy mogą z powodzeniem zamrozić określone środki na dłuższy czas i nie będą potrzebowali ich wycofywać. Rozwiązanie takiej lokaty przed upływem terminu wskazanego w umowie przeważnie wiąże się bowiem ze stratą całości wypracowanego zysku, dlatego nie jest to optymalne rozwiązanie dla początkujących inwestorów z mniejszym portfelem, którym bardziej zależy na elastyczności. Rozwiązaniem dla nich mogą być terminowe lokaty oszczędnościowe w formie konta oszczędnościowego, na którym można dokonywać wpłat i wypłat bez jednoczesnego tracenia zarobionych do tej pory środków.

Korzyści, jakie niesie ze sobą taka lokata bank są oczywiste:

 • stały dostęp do swoich oszczędności;
 • możliwość pokrycia nieprzewidzianych wydatków z oszczędności;
 • brak konieczności deklarowania konkretnej kwoty minimalnej, którą klient zobowiązuje się przechowywać na koncie oszczędnościowym;
 • możliwość oszczędzania bardzo małych kwot czyni to rozwiązanie świetnym produktem dla osób młodych i zaczynających dopiero pracę zarobkową.

Oprocentowanie jakie oferuje bank lokata w formie rachunku oszczędnościowego jest niższe, aniżeli w przypadku lokaty długoterminowej. Jest więc często wybierane np. przez rodziców zakładających konto swoim dzieciom – a więc tam, gdzie nie ma wielkiej potrzeby zamrażania środków finansowych ani celowania w wielki zysk. W takiej formie bankowe lokaty z powodzeniem działają jako suplement do podstawowego konta rozliczeniowego i jako takie są z powodzeniem obsługiwane z pozycji przeglądarki internetowej czy aplikacji mobilnej banku. To czyni zarządzanie swoimi oszczędnościami i bieżące kontrolowanie wyników założonej lokaty jeszcze łatwiejsze niż kiedykolwiek przedtem. Oczywiście dostęp online do serwisu transakcyjnego banku pozwala także na korzystanie z pełni wszystkich usług i produktów znajdujących się w ofercie banku – złożyć można wniosek o kredyty hipoteczne lub konsolidację innych pożyczek, wyrobić nową kartę do bankomatu lub wykupić polisę.

Lokaty dlugoterminowe – ranking lokat dla każdego

Niemal każdy dostępny w Internecie i branżowej prasie ranking lokat bankowych uwzględnia te same parametry oferty bankowej, aby ocenić, które z proponowanych rozwiązań są najkorzystniejsze przy uśrednionym wkładzie własnym. Te parametry, na które każdy powinien zwracać uwagę zanim zdecyduje się na lokaty terminowe w banku to przede wszystkim:

 • kwoty bazowe (niekiedy banki dają limit górny na lokacie rzędu 30-50 tysięcy złotych, niekiedy tę granicę podnosząc do kilkuset tysięcy złotych);
 • okres zamrożenia środków;
 • wysokość oprocentowania (w skali roku bądź w odniesieniu do okresu trwania lokaty);
 • kary za zerwanie umowy lokaty i potrącenia z tytułu wycofania kapitału przed upływem terminu;
 • obsługa walutowa;
 • konieczność zakładania kont osobistych w banku;
 • możliwość założenia i zarządzania lokatą online.

Dopiero zestawienie ze sobą wszystkich powyższych informacji pozwala na stworzenie obiektywnego zestawienia pod tytułem – ranking lokaty bankowe.

Lokata krótkoterminowa przez Internet

Coraz większa rzesza klientów korzysta z Internetu przy obsługiwaniu swoich kont i umów z bankami, a praktycznie każdy bank posiada także zaawansowaną i wielozadaniową aplikację mobilną, przez którą można podpisać polisę ubezpieczeniową lub zamówić kartę do bankomatu. Dostępna jest więc również pożyczka przez Internet jak i istnieje możliwość wybrania dowolnej lokaty z ofertu banku – krótkoterminowej lub długoterminowej, o zmiennej lub stałej stopie oprocentowania. Decydując się na podpisanie umowy zdalnie, a więc poza siedzibą sprzedawcy, istnieje zawsze możliwość wypowiedzenia umowy w ciągu 30 dni bez konieczności podawania powodu i bez żadnych kar ani opłat. Jeśli jednak udajemy się do placówki banku w celu podpisania umowy na miejscu, możemy uzyskać także dodatkowe wsparcie merytoryczne oraz techniczne od analityka i konsultanta bankowego, którego wiedza wykracza poza sam proces zakładania lokat. Pracownicy banku są zawsze dobrze poinformowani również w kwestiach związanych z tym, jakie są warunki udzielania programów celowych i funduszy lokalnych jak np. kredyt fotowoltaika.

Lokaty bankowe ranking

Naturalnym czynnikiem zabezpieczającym interesy wszystkich klientów banków komercyjnych podlegających regulacjom Komisji Nadzoru Finansowego jest ich współudział w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. KNF jako regulator wraz z innymi urzędami państwowymi jak chociażby Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta czy Krajowa Administracja Skarbowa – mają pełne prawo kontrolować i karać banki łamiące w jakikolwiek sposób przepisy ustawowe lub stosujące inne nielegalne praktyki.

Z kolei BFG zbiera środki finansowe od wszystkich banków na rynku, aby w razie niewypłacalności banku lub innych rozstrzygnięć uderzających wprost w interesy zwykłych klientów – móc zagwarantować im odzyskanie wszystkich wpłaconych środków. Publikowane wszędzie podsumowania i zestawienia jak ranking lokaty pomaga szybko zorientować się w tym, jakie zarejestrowane podmioty bankowe posiadają obecnie w swojej ofercie najciekawsze propozycje na pomnożenie oszczędności.

Aby móc jednak liczyć na pełnię przywilejów wynikających z działalności omawianych podmiotów, klient musi posiadać umowę z bankiem. Instytucje pozabankowe czy parabankowe nie są objęte przepisami bankowymi i ich klienci także nie mogą liczyć na podobną ochronę w sytuacjach spornych. Decydując się na banki – lokata jest pewna i gwarantowana, więc wysokość zysku wpisana w umowie pomiędzy bankiem a klientem jest ostateczna i wiążąca. Banki nie mogą pozwolić sobie na proponowanie ludziom niekonkurencyjnych ofert jak chwilówki, ponieważ nie utrzymają się na rynku, a straty wynikające z niedostatecznej weryfikacji zdolności kredytowej klienta mogą być na tyle poważne, że żaden bank nie jest zainteresowany takimi procedurami.

W przypadku pozostałych podmiotów, umowy spisywane pomiędzy nimi a klientami indywidualnymi mają charakter zwykłych umów cywilnych i spory wynikające z ich wykonania są rozstrzygane przez sądy cywilne. Czy będą to lokaty czy też kredyty gotówkowe – warto korzystać wyłącznie z pomocy zaufanych i zweryfikowanych instytucji finansowych. Oglądając ranking banków lokaty można mieć pewność, że twórcy danego zestawienia wzięli pod lupę tylko i wyłącznie międzynarodowe i zarejestrowane w Polsce, legalnie działające instytucje finansowe należące do sektora bankowego.

Decydując się na poszukiwanie najlepszej oferty lokaty banki wykazane w publikowanych listach można uznać za godne zaufania i śmiało skierować do nich swoje kroki w celu podpisania umowy. Warto przy tym pamiętać, że nowe lokaty ranking aktualizują, więc w momencie tworzenia nowej oferty przez banki konieczne jest wydanie nowego zestawienia najlepszych propozycji lokaty. Najlepiej więc przed wprowadzeniem danego rankingu w życie upewnić się, czy na pewno pochodzi on z ostatnich miesięcy i uwzględnia najnowsze warunki handlowe i parametry rynkowe.

Aleksander Jagiełło
Aleksander Jagiełło
REDAKTOR Artykuł: 15.03.2022, Aktualizacja 30.05.2022

Polecamy

Warto wiedzieć

Inwestowanie - co to jest, na czym polega, jak zacząć i jakie inwestycje przynoszą największy zysk?

Inwestowanie – co to jest, na czym polega, jak zacząć i jakie inwestycje przynoszą największy zysk?

Jak rozpocząć inwestowanie w bezpieczny i pewny sposób? W co warto inwestować? Sprawdź!

Inwestowanie na giełdzie krok po kroku

Inwestowanie na giełdzie krok po kroku

Każdy ekspert z pewnością potwierdzi, że zaoszczędzone pieniądze trzeba pomnażać, poprzez ich inwestowanie. Sprawdź, jakie faktycznie przynosiły korzyści?

Jak wybrać konto dla dziecka

Jak wybrać konto dla dziecka?

W niektórych bankach konto osobiste można założyć nawet noworodkowi. Jednak aż do ukończenia 13. roku życia dziecko nie będzie mogło zbyt wiele zrobić z pieniędzmi, które zostały wpłacone na jego rachunek.

Jakie są formy inwestowania?

Jakie są formy inwestowania?

Przechowywanie pieniędzy na koncie nie przynosi żadnych zysków, a środki są dosłownie zjadane przez inflację. Istnieją różne formy inwestowania, pozwalające nawet osobom niedoświadczonym i bez specjalistycznej wiedzy na powiększanie majątku.

Kredyt na fotowoltaikę

Kredyt na fotowoltaikę

Zastanawiacie się nad zamontowaniem ogniw fotowoltaicznych? Przed zaciągnięciem pożyczki na fotowoltaikę warto przeanalizować potrzeby swojego gospodarstwa domowego, oszacować budżet i poszukać najbardziej optymalnej oferty na montaż ogniw słonecznych.

W co warto inwestować?

W co warto inwestować?

Każdy inwestor jest wyjątkowy – nie tylko z uwagi na kapitał, jakim dysponuje, ale także ze względu na jego unikalny profil psychologiczny oraz demograficzny. Doradca finansowy doskonale wie, w co inwestować pieniądze i jakie konkretnie zagrożenia są związane z poszczególnymi typami inwestycji.