Millennium Konto Oszczędnościowe Profit

Cechą charakterystyczną Konta Oszczędnościowego Profit w Banku Millennium są regularnie powtarzane promocje dla klientów wpłacających nowe środki.

Warunki ogólne

Maksymalne oprocentowanie
8,00%
Dodatkowe warunki lub ograniczenia
Tak
Pozostałe stawki oprocentowania
1,25-2%
Obowiązek posiadania konta osobistego
Tak

Parametry konta

Bank
Millennium
Rachunek
Konto Oszczędnościowe Profit
Obowiązek posiadania konta osobistego
Tak
Maksymalne oprocentowanie
8,00%
dla nowych środków do 300 tys. zł przez 90 dni od pierwszej wpłaty w czasie trwania promocji; 6% w skali roku, jeśli wpłacisz nowe środki albo 8% w skali roku, jeśli wpłacisz nowe środki i min. 5 razy zapłacisz kartą lub BLIKIEM w każdym miesiącu promocji
Pozostałe stawki oprocentowania
1,25-2%
standardowo: 1,25% do 100 tys. zł, 1,5% nadwyżka ponad 100 tys. zł do 250 tys. zł, 2,0% nadwyżka ponad 250 tys. zł
Przelewy/wypłaty z rachunku
bezpłatny jeden przelew wewnętrzny miesięcznie
inne 9,90 zł
Uwagi/ ograniczenia

Najkorzystniejsza stawka oprocentowania, jaką można znaleźć w cenniku Konta Oszczędnościowego Profit, jest częścią oferty dla klientów wpłacających do banku nowe środki. Oznacza to środki wpłacone na rachunek po tzw. dniu badania sald (ta data jest wskazana w regulaminie), które równocześnie powodują zwiększenie salda oszczędności klienta w banku i salda na rachunku Profit. Podwyższone oprocentowanie jest naliczane przez wskazany okres od pierwszej wpłaty spełniającej warunki promocji – chociaż tylko dla kwot nie przekraczających wskazanego w regulaminie progu. Tego typu promocje bank powtarza regularnie, stały się one niemal częścią stałej oferty. Kwoty nie objęte promocją są oprocentowane według trzech stawek, zależnych od salda na rachunku.

Posiadacze Kont Oszczędnościowych Profit mogą raz w miesiącu podjąć z nich pieniądze bez płacenia prowizji – jeżeli wykonają przelew na inne konto w Banku Millennium. Kolejne operacje są już płatne, a wysokość pobieranej przez bank opłaty jest zbliżona do rynkowego standardu.

Podstawowe informacje o Banku Millennium

Bank Millennium to ogólnopolski bank oferujący usługi wszystkim segmentom rynku poprzez sieć placówek, sieci indywidualnych doradców i bankowość elektroniczną. Jest jednym z pierwszych banków prywatnych w Polsce, pierwszym bankiem notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz wydawcą pierwszej na polskim rynku karty płatniczej. Jego strategicznym udziałowcem jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.