Nest Bank Nest Oszczędności

W pierwszych miesiącach po założeniu rachunku Nest Oszczędności nowi klienci Nest Banku korzystają z podwyższonego oprocentowania wpłaconych środków. Okres obowiązywania korzystniejszych warunków zależy od dnia podpisania umowy z bankiem.

Warunki ogólne

Maksymalne oprocentowanie
6,00%
Dodatkowe warunki lub ograniczenia
Tak
Pozostałe stawki oprocentowania
0,01-3,2%
Obowiązek posiadania konta osobistego
Tak

Parametry konta

Bank
Nest Bank
Rachunek
Nest Oszczędności
Obowiązek posiadania konta osobistego
Tak
Maksymalne oprocentowanie
6,00%
dla kwot do 100 tys. zł w miesiącu otwarcia rachunku i przez dwa kolejne pełne miesiące kalendarzowe
Pozostałe stawki oprocentowania
0,01-3,2%
WIBOR 3M - 4 p.p. dla kwot do 100 tys. zł poza promocją, 0,01% dla nadwyżki ponad 100 tys. zł
Przelewy/wypłaty z rachunku
bezpłatny jeden przelew wewnętrzny miesięcznie
inne: 9 zł przelew wewnętrzny, 10 zł przelew zewnętrzny
Uwagi/ ograniczenia

Podwyższone oprocentowanie oszczędności na rachunku Nest Oszczędności to oferta kierowana wyłącznie do nowych klientów. W samym tym fakcie nie ma niczego niezwykłego, jednak szczegółowe zasady tej promocji są już mocno nietypowe. Otóż bank nalicza oprocentowanie według korzystniejszej stawki w miesiącu, w którym został otwarty rachunek oraz w dwóch kolejnych pełnych miesiącach kalendarzowych. Realny czas obowiązywania korzystniejszych warunków może więc być zbliżony do trzech miesięcy (jeżeli umowa została podpisana w pierwszych dniach miesiąca) lub tylko do dwóch miesięcy (jeśli jej podpisanie nastąpiło tuż przed końcem miesiąca. Bank określił w regulaminie maksymalną kwotę oszczędności, do której stosuje się promocyjną stawkę oprocentowania.

Koszty i zasady wypłacania środków z rachunku Nest Oszczędności są zbliżone do obowiązujących w innych bankach. Bez prowizji można wykonać jeden przelew wewnętrzny w miesiącu, kolejne takie operacje oraz wszystkie przelewy zewnętrzne są już płatne. Wysokość opłaty jest zbliżona do rynkowej średniej.

Podstawowe informacje o Nest Banku

Nest Bank powstał w 2016 roku. Bank specjalizuje się w obsłudze mikro, małych i średnich firm, ale ma też ofertę dla klientów indywidulanych (konta i lokaty, a także produkty inwestycyjne). Bank nie jest notowany na GPW. Większościowym akcjonariuszem banku jest fundusz private equity AnaCap.