Pekao SA Konto Oszczędnościowe

Przystępując do promocji Kont Oszczędnościowych w Pekao SA można zapewnić sobie korzystne stawki oprocentowania aż na pół roku. Promocja jest kierowana do nowych klientów, a także do osób, które posiadały już rachunek w banku, ale praktycznie z niego nie korzystały.

Warunki ogólne

Maksymalne oprocentowanie
8,00%
Dodatkowe warunki lub ograniczenia
Tak
Pozostałe stawki oprocentowania
2%
Obowiązek posiadania konta osobistego
Tak

Parametry konta

Bank
Pekao SA
Rachunek
Konto Oszczędnościowe
Obowiązek posiadania konta osobistego
Tak
Maksymalne oprocentowanie
8,00%
dla nowych klientów (oraz dla dotychczasowych nieaktywnych klientów), dla kwot do 200 tys. zł, przez 6 miesięcy od otwarcia rachunku do 15.03.2023 r.
Pozostałe stawki oprocentowania
2%
standardowo 2%
Przelewy/wypłaty z rachunku
bezpłatne wszystkie przelewy w bankowości mobilnej na własne konto w Pekao SA
inne 7 zł
Uwagi/ ograniczenia

Pekao SA oferuje podwyższone oprocentowanie na Koncie Oszczędnościowym nowym klientom, a także osobom, które formalnie posiadały rachunek w banku (inny niż Konto Oszczędnościowe), ale niemal z niego nie korzystały (średnie saldo depozytów w badanym okresie nie może przekraczać 100 złotych). Z podwyższonego oprocentowania oszczędności (do wysokości określonego przez bank limitu) można korzystać przez 183 dni od podpisania umowy o rachunek oszczędnościowy. To zdecydowane dłuższy okres niż w promocjach większości innych banków. Poza promocją obowiązuje zdecydowanie mniej korzystna stawka oprocentowania, której wysokość nie zależy od salda oszczędności na koncie.

Wypłaty z rachunku są możliwe wyłącznie w formie bezgotówkowej, na inny rachunek prowadzony w Pekao SA. Dyspozycje zlecone w kanale mobilnym są realizowane bez prowizji, niezależnie od ich liczby czy częstotliwości ich wydawania. Z kolei przelewy zlecane w innych kanałach (nawet w internetowym) są już obciążone prowizją – nieco niższą niż typowe stawki na rynku.

Podstawowe informacje o Banku Pekao

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 240 mld zł aktywów. Posiada drugą co do wielkości sieć oddziałów w kraju i obsługuje ponad 5,9 mln klientów. Obsługuje też co drugą korporację w Polsce.

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat - wypłaciło łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.