Santander Bank Konto Max oszczędnościowe

W Santander Banku posiadacze Kont Max oszczędnościowych mogą korzystać z podwyższonego oprocentowania w czasowej promocji. Muszą jednak bardzo uważać, by saldo na rachunku nie przekroczyło określonego przez bank limitu.

Warunki ogólne

Maksymalne oprocentowanie
1%
Dodatkowe warunki lub ograniczenia
nie
Pozostałe stawki oprocentowania
1%
Obowiązek posiadania konta osobistego
Nie

Parametry konta

Bank
Santander Bank
Rachunek
Konto Max oszczędnościowe
Obowiązek posiadania konta osobistego
Nie
Maksymalne oprocentowanie
1%
Pozostałe stawki oprocentowania
1%
1%
Przelewy/wypłaty z rachunku
bezpłatny jeden przelew miesięcznie
inne 10 zł
Uwagi/ ograniczenia

Podwyższone oprocentowanie środków wpłaconych na Konta Max oszczędnościowe w Santander Banku ma charakter czasowej promocji i dotyczy nowych środków w kwocie nie wyższej niż wskazany w regulaminie limit. Na swojej stronie internetowej bank wyraźnie zastrzega, że po przekroczeniu tego progu całość oszczędności (a nie tylko nadwyżka ponad tę kwotę) będzie oprocentowana według standardowej, znacznie mniej korzystnej stawki. Podwyższone oprocentowanie obowiązuje do dnia wskazanego w zasadach promocji. Bank określił też datę, kiedy zakończy się możliwość przystępowania do promocji – inną niż data, kiedy przestanie obowiązywać promocyjne oprocentowanie. Stawka obowiązująca poza promocją jest stała, niezależnie od salda na rachunku.

Koszty podejmowania oszczędności z Konta Max oszczędnościowego są zbliżone do rynkowego standardu. Raz w miesiącu posiadacz rachunku może wycofać z niego część lub całość środków nie płacąc prowizji. Każda kolejna taka operacja jest już płatna.

Podstawowe informacje o Santander Banku Polska

Bank powstał w 2001 roku, z połączenia Banku Zachodniego i Wielkopolskiego Banku Kredytowego, jako Bank Zachodni WBK. Akcje banku są notowane na GPW od 23 czerwca 2001 r. Bank wchodzi w skład indeksu WIG30. Od 2011 r. Bank należy do międzynarodowej Grupy Santander. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring.