Toyota Bank Indeksowane Konto Oszczędnościowe

Oprocentowanie oszczędności na Indeksowanym Koncie Oszczędnościowym w Toyota Banku zależy od wartości wskaźnika WIBOR 3M. Uważać trzeba natomiast na miesięczną opłatę za prowadzenie rachunku, na szczęście pobieraną warunkowo.

Warunki ogólne

Maksymalne oprocentowanie
7,02%
Dodatkowe warunki lub ograniczenia
Tak
Pozostałe stawki oprocentowania
4,02%
Obowiązek posiadania konta osobistego
Nie

Parametry konta

Bank
Toyota Bank
Rachunek
Indeksowane Konto Oszczędnościowe
Obowiązek posiadania konta osobistego
Nie
Maksymalne oprocentowanie
7,02%
dla kwot do 100 tys. zł; stawka wyliczona jako WIBOR 3M
Pozostałe stawki oprocentowania
4,02%
4,02% powyżej 100 tys. zł; stawka wyliczona jako WIBOR 3M - 3 p.p.
Przelewy/wypłaty z rachunku
bezpłatne wszystkie przelewy
Uwagi/ ograniczenia
warunkowa opłata 30 zł/ mies. za prowadzenie rachunku pobierana w miesiącach, w których posiadacz rachunku wypłaca z niego środki; oprocentowanie aktualizowane raz na kwartał

Wysokość oprocentowanie Indeksowanego Konta Oszczędnościowego w Toyota Banku jest powiązana ze stawką WIBOR 3M. Bank aktualizuje je raz na kwartał. W całym kwartale kalendarzowym podstawą obliczeń jest stawka WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału. Oznacza to, że posiadacze kont z opóźnieniem odczuwają korzyść ze wzrostu WIBOR 3M, ale też, gdy wartość tego wskaźnika zacznie spadać, z opóźnieniem będą odczuwali jego spadki.

Cennik Toyota Banku przewiduje dwie różne stawki oprocentowania środków na Indeksowanym Koncie Oszczędnościowym, stosowane w zależności od salda na tym rachunku.

Charakterystyczną cechą rachunku jest też wysoka miesięczna opłata za jego prowadzenie. Bank pobiera ją z góry co miesiąc, ale też zwraca ją klientowi w kolejnym miesiącu pod warunkiem, że w ciągu miesiąca nie wykonano przelewu ani wypłaty środków z konta powodujących zmniejszenie salda, z wyjątkiem transferów środków na lokaty w Toyota Banku. Bank nie nalicza za to prowizji za podejmowanie oszczędności z rachunku.

Podstawowe informacje o Toyota Banku

Toyota Bank Polska S. A. (TBP) prowadzi działalność na polskim rynku od 2000 roku. Właścicielem TBP jest niemiecka spółka Toyota Kreditbank GmbH z siedzibą w Kolonii.

Oferta Banku skupia się głównie na wspieraniu finansowania zakupu samochodów Toyota i Lexus. Usługi Banku skierowane są zarówno do klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. W 2007 roku Toyota Bank uruchomił platformę bankowości elektronicznej. Dotychczasowa oferta banku została rozszerzona o konta osobiste i oszczędnościowe, lokaty, pożyczki i karty płatnicze, a także systemy obsługi poprzez Internet, telefon i SMS.