Ustanowienie hipoteki

Aleksander Jagiełło
Aleksander Jagiełło
REDAKTOR Artykuł: 18.03.2022, Aktualizacja 29.04.2022

W związku z tym, że takie zabezpieczenie stosowane jest przez banki udzielające kredytów hipotecznych, często ustanowienie hipoteki kojarzy się z pożyczaniem pieniędzy na zakup mieszkania, czy domu. Natomiast jest to forma zabezpieczenia, która może być stosowana przez różnych wierzycieli. Dotyczy to osób prywatnych, które udzielają pożyczek zabezpieczonych na nieruchomościach, czy firm finansowych. Jednak pożyczający pieniądze spotkają się z pojęciem hipoteki przede wszystkim, gdy decydują się, na zaciągniecie kredytu na zakup, czy budowę domu. Wówczas ustanowienie hipoteki na rzecz banku ma duże znaczenie również dla kredytobiorcy. Osoby chcące uzyskać kredyty hipoteczne, gdy nie zostanie dokonany wpis do księgi wieczystej, mogą być zobowiązane do płacenia wyższej raty. Wyższe koszty mogą wynikać również z doliczania ubezpieczenia pomostowego. Natomiast przy ustanowieniu hipoteki, trzeba brać pod uwagę, że powstanie obowiązek podatkowy.

Ustanowienie hipoteki

Wówczas ustanowienie hipoteki na rzecz banku ma duże znaczenie również dla kredytobiorcy. Osoby chcące uzyskać kredyty hipoteczne, gdy nie zostanie dokonany wpis do księgi wieczystej, mogą być zobowiązane do płacenia wyższej raty. Wyższe koszty mogą wynikać również z doliczania ubezpieczenia pomostowego. Natomiast przy ustanowieniu hipoteki, trzeba brać pod uwagę, że powstanie obowiązek podatkowy.

Czym jest ustanowienie hipoteki?

Gdy chce się pożyczyć pieniądze w banku, które mają być przeznaczone na zakup domu, czy lokalu mieszkalnego, warto sprawdzić, czym jest ustanowienie hipoteki. Zapoznanie się z przepisami prawnymi daje pewność, że cały proces zostanie zrealizowany we właściwy sposób. Dodatkowo warto uzyskać wiedzę, która dotyczy formalności niezbędnych do spełnienia, aby hipoteka została ustanowiona. Odbywa się to w kilku krokach. Pierwszym jest złożenie oświadczenia woli. W ten sposób możliwe jest ustanowienie hipoteki na rzecz banku w akcie notarialnym. Starając o kredyty w bankach, stosowane jest właśnie takie rozwiązanie. Natomiast samodzielnie ustanowiona hipoteka to proces, który może być zrealizowany poprzez dokonanie wpisu w księdze wieczystej i dostarczenie go do sądu. Oczywiście innym rozwiązaniem jest zdecydowanie się na skorzystanie z usług notariusza. Często może to być wygodniejsze. Dodatkowo ustanowienie hipoteki u notariusza to również pewność, że sprawa zostanie załatwiona w prawidłowy sposób i w wyznaczonym czasie.

Jak skonstruowana jest umowa o ustanowienie hipoteki?

Należy brać pod uwagę, że są różne rodzaje hipoteki. Wykorzystywane są one w różnych sytuacjach. Z reguły dla kredytobiorcy najważniejszy jest ten rodzaj hipoteki, który wykorzystywany jest przez banki. Natomiast zapoznanie się ze wszystkimi wersjami pozwala
z wyprzedzeniem uzyskać wiedzę, które będą stosowane w konkretnych sytuacjach.

Wyróżnia się takie typy hipotek jak:

  • ustanowienie hipoteki przymusowej;
  • ustanowienie hipoteki łącznej;
  • ustanowienie hipoteki umownej.

Przy staraniu się o kredyt może zdarzyć się ustanowienie hipoteki łącznej. To sytuacja, w której zabezpieczenie dotyczy więcej, niż jednej nieruchomości. Jednak najczęściej spotykana jest hipoteka umowna. Jest to swego rodzaju kontrakt między dłużnikiem i wierzycielem. Natomiast wniosek o ustanowienie hipoteki przymusowej pojawia się, gdy niezbędne jest zrealizowanie postępowania egzekucyjnego.

Po zakończeniu spłacania zobowiązania finansowego trzeba samodzielnie zadbać o to, by hipoteka została zniesiona. Banki nie mają obowiązku, aby zrealizować takie działanie. Zatem samodzielnie trzeba złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki.

Dlaczego warto wiedzieć, jak wygląda ustanowienie hipoteki na nieruchomości oraz inne formalności przy staraniu się o kredyt?

Proces starania się o kredyt może być skomplikowany. Konieczne jest przygotowanie wielu wniosków. Trzeba zgromadzić niezbędną dokumentację. Znajomość formalności, które trzeba spełnić, pozwala skrócić czas, w którym będzie można spełnić wymagania banków.
W ten sposób można liczyć na to, że wiele etapów procesu starania się o środki finansowe w banku, można skrócić. Informacje o tym, jak wygląda ustanowienie hipoteki na nieruchomości, można wygodnie uzyskać na forach, gdzie wypowiadają się klienci banków czy stronach poświęconych kwestiom prawnym. W takich miejscach można dowiedzieć się również o tym, jak może wyglądać ustanowienie hipoteki przez osobę trzecią. To sytuacja, gdy jest ona tworzona na nieruchomości, która nie należy do dłużnika. Dotyczyć to może, choćby domu, który należy do rodziców osób starających się o pożyczenie pieniędzy w banku. W sytuacji, gdy hipoteka zostanie ustanowiona na nieruchomości osoby trzeciej, wówczas stanie się ona dłużnikiem rzeczowym banku. Natomiast będzie ona odpowiadać za zobowiązania finansowe wyłącznie do wysokości hipoteki.

Silne zabezpieczenie, które zapewnia umowa o ustanowienie hipoteki?

Na etapie załatwiania formalności w bankach, trzeba ustalić wiele szczegółów, które następnie pojawią się w formie zapisów w umowach kredytowych. Będzie to bezpośrednio wpływać między innymi na to, jak będzie przebiegał proces spłaty zobowiązania finansowego. Wiele spraw, trzeba zatem ustalić zawczasu, gdyż będzie się to przekładać, choćby na to, jak będzie wyglądała wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego. Równocześnie, gdy ustanowiona jest hipoteka, nieco inaczej będzie wyglądał między innymi proces sprzedaży nieruchomości. Gdy chce się spieniężyć dom, czy mieszkanie, które jest zabezpieczone na rzecz banku, wówczas zapłata ze strony nabywcy zostanie podzielona na dwie części. Jedna z nich trafi bezpośrednio do sprzedającego. Natomiast druga część będzie wpłacona bezpośrednio do banku. W ten sposób zostanie całkowicie spłacone zobowiązanie finansowe. Pozwala to kupującemu usunąć wpisy
w księdze wieczystej, które obciążają nieruchomości hipoteką. Równocześnie umowa o ustanowienie hipoteki może być również przeniesiona na inną osobę. Natomiast takie rozwiązanie jest bezpośrednio zależne od decyzji banku.

Hipoteka, jako forma zabezpieczenia stosowana przez wierzycieli.

Z punktu widzenia wierzyciela, im lepsze jest zabezpieczenie zobowiązania finansowego, tym łatwiej będzie odzyskać pieniądze, gdy dłużnik nie spłaca go regularnie. Oczywiście to, jakie zabezpieczenie zostanie zastosowane, zależy bezpośrednio od tego, jak duże ryzyko jest związane z pożyczeniem określonej sumy pieniędzy. Znaczenie ma również czas, na który udzielana jest pożyczka. Im jest on dłuższy, tym bardziej rośnie ryzyko tego, że dłużnik może mieć problemy ze spłaceniem zobowiązania. W takiej sytuacji może być dokonany wpis roszczenia o ustanowienie hipoteki. Odzyskanie środków finansowych jest w takiej sytuacji znacznie łatwiejsze, gdyż wierzyciel może przejąć i spieniężyć nieruchomość. Zatem nie dochodzi do sytuacji, w których dłużnik będzie w stanie ukrywać majątek. Z tego powodu hipoteka jest popularną formą zabezpieczenia długoterminowych pożyczek. Dotyczy to jednakowo banków, jak i też firm finansowych czy osób prywatnych. Natomiast przy pożyczaniu pieniędzy w banku, można mieć pewność, że wysokość uzyskanych środków finansowych jest adekwatna w stosunku do wysokości zobowiązania. Ma to duże znaczenie w kontekście tego, aby hipoteka nie była ustanowiona w taki sposób, który pozwala na przejęcie nieruchomości przy pożyczaniu pieniędzy nieodpowiadających jej wartości. W instytucjach finansowych ustanowienie hipoteki na rzecz banku w akcie notarialnym jest znacznie bardziej bezpieczne z punktu widzenia dłużnika.

Jaki jest koszt ustanowienia hipoteki?

Gdy ma być ustanowiona hipoteka, wówczas warto wiedzieć, ile kosztuje ustanowienie hipoteki. Po pierwsze są to opłaty sądowe. Za wniosek trzeba zapłacić 200 złotych. Natomiast trzeba liczyć się również z koniecznością zapłacenia podatku.

Jest to podatek PCC-3, a jego wysokość może:

  • być ryczałtowa i wynosi wówczas kilkanaście złotych;
  • wynosić 0,1% wartości ustanowienia hipoteki.

Równocześnie trzeba brać pod uwagę, że najczęściej stosowane jest to drugie rozwiązanie, które generuje większe koszty ustanowienia hipoteki. Zatem, gdy liczy się wydatki, które trzeba ponieść, starając się o kredyt, należy brać pod uwagę również te związane
z ustanowieniem zabezpieczeń wymaganych przez banki. Bardziej rozbudowany kredyt hipoteczny kalkulator pozwala na ich wyliczenie, co oczywiście ułatwia dokładne ustalenie wszystkich kosztów. Ma to duże znaczenie, gdyż pozwala znacznie lepiej przygotować się na niezbędne do poniesienia wydatki. Gdy bierze się pod uwagę kredyt hipoteczny wkład własny, a także inne koszty, wówczas łączne kwoty, które trzeba wydać, mogą okazać się duże. Zatem warto mieć pewność, że dysponuje się odpowiednimi środkami finansowymi. Równocześnie trzeba brać pod uwagę, że zabezpieczenie poprzez ustanowienie hipoteki jest niezbędne, aby móc pożyczyć pieniądze
w banku. Zatem koszty z tym związane są niemożliwe do uniknięcia. Z nieco większym kosztem ustanowienia hipoteki można się spotkać, gdy korzysta się z usług notariusza. Natomiast wielu kredytobiorców wybiera taką opcję, gdyż pomimo dodatkowych opłat, można liczyć na poprawne załatwienie formalności. Wynika to między innymi z tego, że notariusz jest zawodem zaufania publicznego. Przekłada się to bezpośrednio na sposób obsługi interesantów.

Notariusz jest zobowiązany do:

  • przedstawienia kwestii prawnych podpisującemu umowy w formie aktu notarialnego;
  • rzetelnego realizowania usług;
  • sprawnej obsługi.

Decydując się na skorzystanie z usług notariuszy, można sprawdzić wygodnie sprawdzić, jaka będzie cena ustanowienia hipoteki w akcie notarialnym. Opłaty są ustalane określonymi przepisami prawa. Zatem notariusz nie może dowolnie ustalać warunków cenowych. Klienci mogą w ten sposób z góry obliczyć, ile będą musieli zapłacić za zrealizowanie konkretnych usług.

Na tle różnych wydatków, które trzeba ponieść przy staraniu się o kredyt, koszt ustanowienia hipoteki nie jest duży. Z drugiej strony opłaty to zawsze dodatkowe kwoty, które trzeba zapłacić. Odpowiednie przygotowanie się pod kątem zgromadzenia niezbędnych środków finansowych sprawi, że uzyskanie kredytu będzie mogło przebiegać bez problemów. Oczywiście będzie się to bezpośrednio przekładać na czas, w którym będzie można uzyskać środki finansowe. Gdy chce się sfinansować zakup nieruchomości mieszkaniowej przy wykorzystaniu pieniędzy pozyskanych w banku, wówczas dobrze jest odpowiednio przygotować się w każdym aspekcie do takiego prawidłowego zrealizowania tego procesu.

 

Aleksander Jagiełło
Aleksander Jagiełło
REDAKTOR Artykuł: 18.03.2022, Aktualizacja 29.04.2022

Polecamy

Warto wiedzieć

Inwestowanie - co to jest, na czym polega, jak zacząć i jakie inwestycje przynoszą największy zysk?

Inwestowanie – co to jest, na czym polega, jak zacząć i jakie inwestycje przynoszą największy zysk?

Jak rozpocząć inwestowanie w bezpieczny i pewny sposób? W co warto inwestować? Sprawdź!

Inwestowanie na giełdzie krok po kroku

Inwestowanie na giełdzie krok po kroku

Każdy ekspert z pewnością potwierdzi, że zaoszczędzone pieniądze trzeba pomnażać, poprzez ich inwestowanie. Sprawdź, jakie faktycznie przynosiły korzyści?

Jak wybrać konto dla dziecka

Jak wybrać konto dla dziecka?

W niektórych bankach konto osobiste można założyć nawet noworodkowi. Jednak aż do ukończenia 13. roku życia dziecko nie będzie mogło zbyt wiele zrobić z pieniędzmi, które zostały wpłacone na jego rachunek.

Jakie są formy inwestowania?

Jakie są formy inwestowania?

Przechowywanie pieniędzy na koncie nie przynosi żadnych zysków, a środki są dosłownie zjadane przez inflację. Istnieją różne formy inwestowania, pozwalające nawet osobom niedoświadczonym i bez specjalistycznej wiedzy na powiększanie majątku.

Kredyt na fotowoltaikę

Kredyt na fotowoltaikę

Zastanawiacie się nad zamontowaniem ogniw fotowoltaicznych? Przed zaciągnięciem pożyczki na fotowoltaikę warto przeanalizować potrzeby swojego gospodarstwa domowego, oszacować budżet i poszukać najbardziej optymalnej oferty na montaż ogniw słonecznych.

W co warto inwestować?

W co warto inwestować?

Każdy inwestor jest wyjątkowy – nie tylko z uwagi na kapitał, jakim dysponuje, ale także ze względu na jego unikalny profil psychologiczny oraz demograficzny. Doradca finansowy doskonale wie, w co inwestować pieniądze i jakie konkretnie zagrożenia są związane z poszczególnymi typami inwestycji.