Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego

Aleksander Jagiełło
Aleksander Jagiełło
REDAKTOR Artykuł: 18.03.2022, Aktualizacja 28.04.2022

Równocześnie pozyskanie większych pieniędzy bywa niezbędne, gdy chce się sfinansować z wykorzystaniem dodatkowych pieniędzy zakup nieruchomości mieszkaniowej. Chcąc uzyskać kredyty pod hipotekę, wówczas trzeba dokonać wyboru odpowiedniej oferty. Warunki finansowania będą miały decydujący wpływ na koszty, które trzeba będzie ponosić przy spłacie zobowiązania. 

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego

Im niższe jest oprocentowanie, czy marże banków, tym można znacznie wygodniej dokonać spłaty. Pozyskanie pieniędzy na lepszych warunkach finansowych to również możliwość dokonania wcześniej spłaty. Warto to brać pod uwagę już na etapie negocjowania warunków, na których będzie można uzyskać pieniądze. W ten sposób wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego może być łatwiejsza.
Z tego powodu warto porównać różne kredyty hipoteczne, które oferowane są przez banki na rynku finansowym.   

Na czym polega wcześniejsza spłata kredytu?

Każda umowa kredytowa ma określony czas, w którym zobowiązanie ma być spłacone. Bank do umowy dostarcza zestawienie płatności, gdzie wyszczególnione są poszczególne raty. Wskazane są również terminy spłaty. Kredytobiorca może zdecydować się na nadpłaty, czyli wpłacanie większych pieniędzy w sposób regularny, niż wynikałoby to z tego, co zostało ustalone w umowie.

Przy spłacaniu kredytu możliwa jest:

  • wcześniejsza częściowa spłata kredytu hipotecznego;
  • wcześniejsze zwrócenie całej kwoty zobowiązania w jednym terminie.

Kredytobiorca może zdecydować się na przeznaczenie nadwyżek finansowych na spłacenie zobowiązania finansowego w banku. Zamiast płacić wskazane kwoty, można gdy jest to możliwe, płacić nieco większe pieniądze. To wygodne rozwiązanie, gdyż nie wymaga regularnego dokonywania nadpłaty. Zdecydować można się na płacenie większych kwot, gdy jest to możliwe. Innym rozwiązaniem jest zgromadzenie całej sumy pozostałego do spłacenia kredytu i zapłacenie jej jednorazowo. W ten sposób spłaca się całe zobowiązanie przed czasem. Będzie to, całkowita spłata kredytu hipotecznego.

Jak kształtują się odsetki przy wcześniejszej spłacie kredytu hipotecznego?

Gdy wykorzystuje się takie narzędzia, jak kredyt hipoteczny kalkulator, wówczas sprawdza się między innymi odsetki, które trzeba będzie zapłacić od pożyczonej kwoty. Będą one zależne między innymi od tego, jakie rodzaje rat się wybiera. Z tego powodu warto dokonać właściwego wyboru już na etapie podpisywania umowy z bankiem.

Wyróżnia się dwa typy rat kredytowych:

  • stałe, przy których regularnie spłaca się taką samą kwotę;
  • malejące, których wartość zmienia się przez okres spłaty zobowiązania.

Gdy bierze się pod uwagę, że nastąpi spłata kredytu hipotecznego przed czasem, wówczas warto zdecydować się na malejące raty. Szczególnie gdy zobowiązanie finansowe ma być zwrócone w całości po krótkim czasie od podpisania umowy, wówczas będzie to lepsze rozwiązanie. Natomiast trzeba brać pod uwagę, że nie zawsze uda się uzyskać kredyt z ratami malejącymi. Trzeba mieć znacznie lepszą zdolność kredytową, by było to możliwe. Zatem warto wykorzystać kalkulator zdolności kredytowej, który pozwala ustalić, czy można skorzystać z ofert banków, które pozwalają płacić raty malejące.

Dodatkowo przy takiej formie spłacania zobowiązania, trzeba liczyć się na samym początku z wyższymi ratami. Zatem warto dokładnie sprawdzić temat: wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego a odsetki. Najlepszym rozwiązaniem jest sprawdzenie kosztów, które będą występować przy różnych warunkach zapisanych w umowie z bankiem.

Jak obliczyć, ile trzeba spłacić kredytu hipotecznego?

Obliczenie tego, jak dużo trzeba spłacić, aby można było zwrócić pożyczone pieniądze przed czasem, ma duże znaczenie, gdyż pozwala szybko ustalić kwotę, którą trzeba przygotować. Równocześnie dokonanie wyliczeń pozwala dokładnie zorientować się, jaki będzie zwrot prowizji czy opłaconych składek ubezpieczeń. Wstępna analiza tego, ile można uzyskać korzyści, ma duże znaczenie przy podejmowaniu ostatecznej decyzji o opłacalności takiego rozwiązania. Gdy ustali się, jak ograniczy się koszty, gdy spłacisz go wcześniej, można sprawdzić co robić dalej przy spłacie kredytu hipotecznego. Warto dokładnie zapoznać się z formalnościami, które trzeba spełnić w banku. Dodatkowo można sprawdzić, jak będzie wyglądała wcześniejsza spłata zobowiązania finansowego w różnych sytuacjach. Pozwala to znacznie lepiej przygotować się do kontaktu z pracownikami banku, z którym ustala się szczegóły wcześniejszego zwrócenia pożyczonych pieniędzy. Czas, w którym nastąpi wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego, może być w ten sposób znacznie skrócony. 

Co warto wiedzieć, decydując się na wcześniejsze spłacanie kredytu hipotecznego?

Wielu kredytobiorców decydujących się na wcześniejszą spłatę, chce się dowiedzieć, czy wcześniejsza spłata powoduje powstanie jakichś obowiązków. Jeśli chodzi o urząd skarbowy to wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego nie powoduje powstania przychodu. Zatem nie trzeba martwić się rozliczeniami podatku. Wszystkie pieniądze, które zostaną zaoszczędzone, wracają ponownie do majątku spłacającego zobowiązanie finansowe z wyprzedzeniem. Bank nie wystawi deklaracji PIT 11. Jest to interpretacja prawna, która została potwierdzona w ramach indywidualnej interpretacji podatkowej.  

Bardzo często szybsza spłata kredytu hipotecznego jest rozwiązaniem wybieranym przez osoby, które zdecydowały się na rozwiązanie związku małżeńskiego. Oczywiście nie zawsze będzie to najlepsza opcja, ale gdy chce się zamknąć wspólne zobowiązania finansowe, wówczas można pomyśleć o wcześniejszym spłaceniu zobowiązania. To opcja dostępna dla osób, które dysponują odpowiednią gotówką. Gdy ma się odpowiednie pieniądze, wówczas trzeba sprawdzić temat: rozwód a kredyt hipoteczny. Należy brać pod uwagę, że zakończenie orzeczeniem sądu związku małżeńskiego nie będzie wpływać na wcześniejsze umowy finansowe. Zatem dla banku nie ma znaczenia czy nastąpi przedterminowa spłata kredytu hipotecznego. To kwestie, które rozwodzące osoby będą musiały ustalić między sobą.

Gdy chce się sprzedać mieszkanie, które obciążone jest kredytem hipotecznym, wówczas nabywca może dokonać płatności w dwóch częściach. Jedna przekazana zostanie do banku, co pozwala na całkowite spłacenie zobowiązania. Druga część trafi do sprzedającego. W ten sposób nastąpi spłata kredytu hipotecznego przy sprzedaży mieszkania.

Czy wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego się opłaca?

Należy brać pod uwagę, że nie zawsze wcześniejsze spłacenie zobowiązania finansowego w banku będzie opłacalne. Z tego powodu warto mieć wiedzę jak obliczyć wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego. W umowach z bankami znajdować mogą się zapisy wymagające zapłacenia rekompensaty, gdy pożyczone pieniądze będzie się spłacało wcześniej, niż wskazuje na to umowa. Wiele zależy od tego, jakie kredyty na mieszkanie się uzyskało. Gdy są to produkty, które mają stałą stopę oprocentowania, wówczas bank w umowie może zawsze wskazać konieczność uiszczenia rekompensaty. Zatem przy takich warunkach kredytowania, warto dokładnie sprawdzić zapisy, które znajdą się w umowie.

Brak rekompensaty, gdy planowana jest przedwczesna spłata kredytu hipotecznego, występuje przy zmiennych stopach oprocentowania. Wówczas banki mogą wprowadzić zapis o konieczności zapłacenia dodatkowych pieniędzy za wcześniejsze zwrócenie pieniędzy jedynie na okres 3 lat. Zatem, gdy uzyskało się kredyty dla młodych, które mają zmienną stopę oprocentowania, wówczas spłata kredytu hipotecznego przed terminem jest opłacalna dopiero po okresie 36 miesięcy. Oczywiście zdarzyć się może, że bank nie wprowadzi zapisu o rekompensacie. Jednak zawsze warto dokładnie sprawdzić, zanim podejmie się decyzję o wcześniejszej spłacie kredytu.

Ile można zyskać na wcześniejszej spłacie kredytu?

Gdy chce się dokładnie sprawdzić, ile zyska się na spłaceniu zobowiązania finansowego przed czasem, można wykorzystać przydatne narzędzia. Takim jest kalkulator wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego. Wykorzystując takie narzędzie, można dokładnie ustalić, jak dużo zyska się na braku konieczności płacenia odsetek przez określony czas. Korzyści można uzyskać również na obniżeniu dodatkowych opłat związanych z kredytem hipotecznym. Narzędzie do obliczania korzyści finansowych związanych z wcześniejszą spłatą zobowiązania
w banku działa podobnie jak kredyt mieszkaniowy kalkulator. Wystarczy wprowadzić, uzupełnić wskazane dane i będzie można szybko ustalić, czy opłaca się wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego.

Gdy dokładnie ustaliło się, że będzie można zyskać na wcześniejszym spłaceniu kredytu, można sprawdzić to, jak wyglądają formalności przy całkowitej spłacie kredytu hipotecznego. W większości banków cały proces będzie wyglądał podobnie. Niezbędne jest zgromadzenie odpowiedniej sumy pieniędzy, a następnie złożenie wniosku o dokonania kalkulacji dotyczącej kosztów wcześniejszego spłacenia zobowiązania. Dodatkowo można w nim zaznaczyć, czy dotyczy to całkowitego, czy częściowego zwrócenia kwoty kredytu przed czasem. Gdy bank dokona kalkulacji, wówczas należy zlecić dyspozycję wykonania przelewu.

Wcześniejsza spłata kredytu może:

  • zapewnić zwrot poniesionych kosztów przy całkowitym, wcześniejszym spłaceniu zobowiązania finansowego;
  • skrócić czas spłaty zobowiązania lub zmniejszyć pojedynczą ratę przy jednorazowej wpłacie.

W ten sposób można uzyskać zwrot odsetek przy wcześniejszej spłacie kredytu hipotecznego. Przy dużych zobowiązaniach korzyści, które się uzyska, mogą być znaczne, gdy dokona się zwrócenia pożyczonej kwoty na długo przed zakończeniem terminu umowy. Natomiast przy podejmowaniu decyzji o zaciągnięciu długoterminowego kredytu, który będzie się płacić 30 czy 40 lat, wówczas dobrze jest od razu rozważyć możliwość wcześniejszej jego spłaty. W ten sposób można znacznie lepiej przygotować się na sytuację, gdy będzie się chciało skorzystać z przedterminowego spłacenia zobowiązania finansowego.

 

 

Aleksander Jagiełło
Aleksander Jagiełło
REDAKTOR Artykuł: 18.03.2022, Aktualizacja 28.04.2022

Polecamy

Warto wiedzieć

Inwestowanie - co to jest, na czym polega, jak zacząć i jakie inwestycje przynoszą największy zysk?

Inwestowanie – co to jest, na czym polega, jak zacząć i jakie inwestycje przynoszą największy zysk?

Jak rozpocząć inwestowanie w bezpieczny i pewny sposób? W co warto inwestować? Sprawdź!

Inwestowanie na giełdzie krok po kroku

Inwestowanie na giełdzie krok po kroku

Każdy ekspert z pewnością potwierdzi, że zaoszczędzone pieniądze trzeba pomnażać, poprzez ich inwestowanie. Sprawdź, jakie faktycznie przynosiły korzyści?

Jak wybrać konto dla dziecka

Jak wybrać konto dla dziecka?

W niektórych bankach konto osobiste można założyć nawet noworodkowi. Jednak aż do ukończenia 13. roku życia dziecko nie będzie mogło zbyt wiele zrobić z pieniędzmi, które zostały wpłacone na jego rachunek.

Jakie są formy inwestowania?

Jakie są formy inwestowania?

Przechowywanie pieniędzy na koncie nie przynosi żadnych zysków, a środki są dosłownie zjadane przez inflację. Istnieją różne formy inwestowania, pozwalające nawet osobom niedoświadczonym i bez specjalistycznej wiedzy na powiększanie majątku.

Kredyt na fotowoltaikę

Kredyt na fotowoltaikę

Zastanawiacie się nad zamontowaniem ogniw fotowoltaicznych? Przed zaciągnięciem pożyczki na fotowoltaikę warto przeanalizować potrzeby swojego gospodarstwa domowego, oszacować budżet i poszukać najbardziej optymalnej oferty na montaż ogniw słonecznych.

W co warto inwestować?

W co warto inwestować?

Każdy inwestor jest wyjątkowy – nie tylko z uwagi na kapitał, jakim dysponuje, ale także ze względu na jego unikalny profil psychologiczny oraz demograficzny. Doradca finansowy doskonale wie, w co inwestować pieniądze i jakie konkretnie zagrożenia są związane z poszczególnymi typami inwestycji.