Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Aleksander Jagiełło
Aleksander Jagiełło
REDAKTOR Artykuł: 28.03.2022, Aktualizacja 29.04.2022

Wymaga to spełniania kilku formalności. Do takich można zaliczyć między innymi uzyskanie zgody od banku, który jest wierzycielem. Dodatkowo trzeba wypełnić formularz, a także uiścić opłatę. Jednak warto pamiętać, że zrealizowanie takich działań leży po stronie kredytobiorcy. Zatem bank nie ma obowiązku usunięcia wpisów z hipoteki. Natomiast powinien współpracować z właścicielem nieruchomości. Wniosek o wykreślenie hipoteki trzeba złożyć do sądu samodzielnie.

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Co oznacza wykreślenie hipoteki?

Skuteczne wykreślenie hipoteki, gdy kredyty hipoteczne zostały spłacone, pozwala między innymi spieniężyć nieruchomość. Zatem warto zająć się z odpowiednim wyprzedzeniem załatwieniem wszystkich formalności. Pozwala to uniknąć sytuacji, w której chce się sprzedać nieruchomość mieszkaniową, a księga wieczysta nie będzie zaktualizowana. Gdy wie się, co oznacza wykreślenie hipoteki, można podjąć działania, które zagwarantują sprawne przeprowadzenie całego procesu. Zacząć należy od uzyskania zgody wierzyciela na usunięcie wpisu.

Kto może składać wnioski o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej?

W przepisach prawa jest jednoznacznie ustalone kto, może złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki. Dotyczy to wszystkich zainteresowanych stron. Natomiast z reguły taki wniosek składać będzie właściciel nieruchomości. To podobna sytuacja, jak ta, gdy ma być zrealizowana wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego. To kredytobiorca powinien zająć się tematem.

Jakie są opłaty za wykreślenie hipoteki?

Gdy chce się dokonać zmiany wpisu w księdze wieczystej, wówczas dobrze jest sprawdzić, ile kosztuje wykreślenie hipoteki. Równocześnie dobrze jest sprawdzić, jak można wygodnie dokonać płatności.

Płatność za usunięcie wpisu hipoteki można dokonać na różne sposoby, co obejmuje:

  • dokonanie wpłaty gotówkowej w kasie sądu;
  • kupno elektronicznych znaków opłaty sądowej;
  • wykonanie tradycyjnego przelewu na rachunek bankowy sądu.

Sama opłata za wykreślenie hipoteki nie jest wysoka i wynosi jedynie 100 złotych. Natomiast podobnie jak przy jej ustanawianiu jest to dodatkowy koszt, który musi ponieść kredytobiorca, który uzyskał kredyt hipoteczny wkład własny.

Ile trwa wykreślenie hipoteki?

Jak każdy proces realizowany w urzędach, tak samo wykreślenie hipoteki może zajmować różny okres. Oczywiście zawsze można wstępnie sprawdzić, ile trwa wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, choćby za pośrednictwem forów prawnych. Czas rozpatrywania wniosku zależy przede wszystkim od tego, jak działa konkretny sąd. W jednym może to trwać kilkadziesiąt dni, a w innym nawet kilkanaście miesięcy. Równocześnie nie można w żaden sposób przyspieszyć działania instytucji. Nie ma ustawowych terminów, w których usunięcie wpisu
o hipotece powinno nastąpić. Zatem trudno ustalić, ile trwa wykreślenie hipoteki w konkretnym przypadku. Z tego powodu warto podejmować działania w kontekście usunięcia wpisu od razu, gdy zakończy się spłatę zobowiązania finansowego. Pozwala to zaktualizować księgę wieczystą. Równocześnie, gdy będzie się chciało dokonać sprzedaży nieruchomości, nie trzeba będzie przechodzić długotrwałego procesu usunięcia wpisu o hipotece.

W jaki sposób wypełnić wniosek o wykreślenie hipoteki?

Gdy chce się dokonać usunięcia wpisu hipotecznego, trzeba uzyskać zgodę wierzyciela. Jeśli spłaca się kredyt, wówczas będzie to bank. Niezbędne jest złożenie w tym celu odpowiednich dokumentów. Wykorzystać można wzór zgody wierzyciela na wykreślenie hipoteki. Dostarczenie go do banku pozwala uzyskać wymagane podpisy. Dopiero po uzyskaniu zgody można przejść do etapu wypełnienia właściwego wniosku. Gdy nie uzyska się zgody, wówczas hipoteka nie może być usunięta, aż do uzgodnienia treści księgi wieczystej
z rzeczywistym stanem prawnym. Do tego wymagane jest złożenie pozwu w sądzie. Natomiast w bankach po spłacie kredytu uzyskanie zgody z reguły nie jest problemem.

Jeśli chce się sprawnie wypełnić wniosek o wykreślenie hipoteki, wówczas można wykorzystać poradniki dostępne w Internecie. Natomiast uzupełnienie danych w dokumencie nie jest trudne. Jednak mając wzór, jak wypełnić wniosek o wykreślenie hipoteki, można mieć pewność, że nie popełnisz żadnego błędu. Ma to znaczenie, gdy nie chce się niepotrzebnie wydłużać czasu, w którym dokument trafi do sądu. Wiedząc, jak wypełnić wniosek o wykreślenie banku z hipoteki, można mieć pewność, że nie trzeba będzie dokonywać korekt.

Przy wypełnianiu wniosków o wykreślenie hipoteki, trzeba mieć informacje o:

  • numerze księgi wieczystej;
  • nazwie sądu rejonowego, gdzie prowadzona jest księga wieczysta dla konkretnej nieruchomości;
  • wydziale sądu prowadzącego księgę wieczystą.

Takie informacje można obecnie wygodnie sprawdzić, choćby na stronach internetowych sądów.

 

Kalkulator
Aleksander Jagiełło
Aleksander Jagiełło
REDAKTOR Artykuł: 28.03.2022, Aktualizacja 29.04.2022

Polecamy

Warto wiedzieć

Inwestowanie - co to jest, na czym polega, jak zacząć i jakie inwestycje przynoszą największy zysk?

Inwestowanie – co to jest, na czym polega, jak zacząć i jakie inwestycje przynoszą największy zysk?

Jak rozpocząć inwestowanie w bezpieczny i pewny sposób? W co warto inwestować? Sprawdź!

Inwestowanie na giełdzie krok po kroku

Inwestowanie na giełdzie krok po kroku

Każdy ekspert z pewnością potwierdzi, że zaoszczędzone pieniądze trzeba pomnażać, poprzez ich inwestowanie. Sprawdź, jakie faktycznie przynosiły korzyści?

Jak wybrać konto dla dziecka

Jak wybrać konto dla dziecka?

W niektórych bankach konto osobiste można założyć nawet noworodkowi. Jednak aż do ukończenia 13. roku życia dziecko nie będzie mogło zbyt wiele zrobić z pieniędzmi, które zostały wpłacone na jego rachunek.

Jakie są formy inwestowania?

Jakie są formy inwestowania?

Przechowywanie pieniędzy na koncie nie przynosi żadnych zysków, a środki są dosłownie zjadane przez inflację. Istnieją różne formy inwestowania, pozwalające nawet osobom niedoświadczonym i bez specjalistycznej wiedzy na powiększanie majątku.

Kredyt na fotowoltaikę

Kredyt na fotowoltaikę

Zastanawiacie się nad zamontowaniem ogniw fotowoltaicznych? Przed zaciągnięciem pożyczki na fotowoltaikę warto przeanalizować potrzeby swojego gospodarstwa domowego, oszacować budżet i poszukać najbardziej optymalnej oferty na montaż ogniw słonecznych.

W co warto inwestować?

W co warto inwestować?

Każdy inwestor jest wyjątkowy – nie tylko z uwagi na kapitał, jakim dysponuje, ale także ze względu na jego unikalny profil psychologiczny oraz demograficzny. Doradca finansowy doskonale wie, w co inwestować pieniądze i jakie konkretnie zagrożenia są związane z poszczególnymi typami inwestycji.